ZeroNorth A/S, Fuel Table Accuracy, Validation & Benchmark

print

ZN question

Baggrund

Optimering af CO2 udledningen i den maritime industri kræver præcis estimering af brændstofforbruget i alle typer vejrforhold, som bygger på multi-dimensionnelle fuelmodels. Som industri har vi dog ingen indsigt i disse modellers kvalitet og står uden en fælles benchmark, som modellerne kan holdes op i mod. Industrien kan derfor ikke validere optimeringen af CO2 udledningen korrekt eller optimere bedst muligt.

Udfordringen er del op i tre dele:
Udfordring 1: det estimerede brændstofforbrug baseret på fuel tables er ikke altid i overensstemmelse med operatørernes forventninger eller Noon reports.
Udfordring 2: Ingen industri ‘best practise’ til at validere resultatet. Som industri har vi ingen måde at validere resultatet af en fuel model eller en benchmark, som vi kan sammenligne med.
Udfordring 3: Timing. Det tager ofte lang tid at lave en skibsspecifik fuel table, og det understøtter ikke markets behov for on demand optimeringsberegninger for fx short term charter fleet. Hvis vi som industri skal have succes med at reducere CO2 udledningen, så skal vi sammen adressere denne udfordring sætte ‘best practise’. Det er det, som dette projekt vil løse.

Projekt

Projektet er delt op i 4 dele:
1. Validering og estimering af fuel tables data
2. Stor workshop på tværs af industrien, som søger at finde en fælles metode for validering og benchmark
3. Guide og transparens for operatøren i deres daglige arbejde med optimering af brændstofforbrug
4. stærkere CO2 fokuserede løsninger, som bygger på valideret data

Forventede resultater

Efter projektet vil vi som industri stå med:
1. En fælles benchmark som vi kan validere korrektheden af en fuel model op i mode helt ned på skibs-niveau
2. En validering af fuel tabel modellernes styrker og svagheder til sammen at forbedre modellerne
3. En plan for, hvordan vi sikre bedre datakvalitet og gennemsigtighed på tværs af industrien
4. Et stærkere bånd mellem industriens spillere – på tværs af partnere og konkurrenter, så vi sammen kan arbejde henimod lavere CO2 udledninger
5. Et bedre fundament for at guide særligt operatørerne til at tage de rette beslutninger på det rette tidspunkt.
Dette vil til sammen bringe os et essentielt skridt tættere på at nå FN’s verdensmål.

Projektresultat

ZeroNorth har gennem en række workshops med industriens spillere samt dedikeret analyse arbejde nået til en aftale om en benchmark og valideringsmodel af korrektheden af fuel tables, inklusiv forbedringsmuligheder, som der nu bliver arbejdet videre på. Resultatet af dette kan bl.a. ses i det vedhæftede white paper, som ZeroNorth sammen med en række af partnerne har publiceret. Hertil er også vedhæftet et eksempel på en Fuel Model Benchmarking rapport, som kan skabes på baggrund af den aftalte model.

ZeroNorth arbejder videre på det skabte fundament, for at give styrket præcision på fuel consumptions beregningerne, og derved styrke beslutningsgrundlaget yderligere. Som et næste punkt på agendaen for denne workgroup vil være at tage fat på en definition for Weather Safe Routing med konkrete parameter og data indsigt, som der skal tages højde for.

Som et andet spin off projekt er ZeroNorth i gang med at bygge et Free of Charge Industry wide Performance Reporting Tool (Noon Reporting). Dette er skabt ud af behovet for bedre data kvalitet, gennemsigtighed og tillid til data i industrien, som er grundlaget for bedre rapportering og derved optimering. Grundelementerne i dette nye produkt er derfor datavalidering og præ-udfyldning (se vedhæftede introduktion).

Fuel Consumption Accuracy Standard White Paper June 18

Fuel Consumption Working Group Release_18 June

Fuel table validation ZN

Noon report solution ZN

Fuel Model Benchmarking Report (example)