Ny Søgning

ZeroNorth A/S, Fuel Table Accuracy, Validation & Benchmark

ZN question

Baggrund

Optimering af CO2 udledningen i den maritime industri kræver præcis estimering af brændstofforbruget i alle typer vejrforhold, som bygger på multi-dimensionnelle fuelmodels. Som industri har vi dog ingen indsigt i disse modellers kvalitet og står uden en fælles benchmark, som modellerne kan holdes op i mod. Industrien kan derfor ikke validere optimeringen af CO2 udledningen korrekt eller optimere bedst muligt.

Udfordringen er del op i tre dele:
Udfordring 1: det estimerede brændstofforbrug baseret på fuel tables er ikke altid i overensstemmelse med operatørernes forventninger eller Noon reports.
Udfordring 2: Ingen industri ‘best practise’ til at validere resultatet. Som industri har vi ingen måde at validere resultatet af en fuel model eller en benchmark, som vi kan sammenligne med.
Udfordring 3: Timing. Det tager ofte lang tid at lave en skibsspecifik fuel table, og det understøtter ikke markets behov for on demand optimeringsberegninger for fx short term charter fleet. Hvis vi som industri skal have succes med at reducere CO2 udledningen, så skal vi sammen adressere denne udfordring sætte ‘best practise’. Det er det, som dette projekt vil løse.

Projekt

Projektet er delt op i 4 dele:
1. Validering og estimering af fuel tables data
2. Stor workshop på tværs af industrien, som søger at finde en fælles metode for validering og benchmark
3. Guide og transparens for operatøren i deres daglige arbejde med optimering af brændstofforbrug
4. stærkere CO2 fokuserede løsninger, som bygger på valideret data

Forventede resultater

Efter projektet vil vi som industri stå med:
1. En fælles benchmark som vi kan validere korrektheden af en fuel model op i mode helt ned på skibs-niveau
2. En validering af fuel tabel modellernes styrker og svagheder til sammen at forbedre modellerne
3. En plan for, hvordan vi sikre bedre datakvalitet og gennemsigtighed på tværs af industrien
4. Et stærkere bånd mellem industriens spillere – på tværs af partnere og konkurrenter, så vi sammen kan arbejde henimod lavere CO2 udledninger
5. Et bedre fundament for at guide særligt operatørerne til at tage de rette beslutninger på det rette tidspunkt.
Dette vil til sammen bringe os et essentielt skridt tættere på at nå FN’s verdensmål.