På denne side finder du henvisning til Fondens uddelingspolitik, vejledninger til ansøgninger samt Fondens uddannelsesfokus for 2020.

Fondens uddelingspolitik kan hentes her:

  Fondens Uddelingspolitik

Vejledning om generelle projektansøgninger:

Fonden står altid til rådighed for en drøftelse af dit projekt, før du giver dig i kast med udarbejdelsen af en fuld ansøgning. Såfremt du ønsker at vende din projektidé med os, inden du skriver en formel ansøgning, vil vi anbefale, at du pr. mail fremsender en kort beskrivelse af din projektidé og niveau for ansøgningsbeløb. Dette vil kunne danne basis for en drøftelse af din projektidé.

Fonden kan ansøges indenfor følgende hovedkategorier:

  Maritime erhvervsprojekter (lån til produkt- og forretningsudvikling)
  Maritim forskning indenfor teknologi og forretningsudvikling (donation)
  Projekter til fremme af Det Blå Danmark, fx udvikling af uddannelser, konferencer og rekrutteringskampagner (donation)
  Uddannelse (legat)

En nærmere vejledning for generelle projektansøgninger kan hentes her:

  Vejledning til generelle ansøgninger

Vejledning om MBA legat:

Fonden ønsker med støtten af MBA legater at fremme og styrke lederudviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde ledere, som har et internationalt potentiale, branchen kan satse på.

MBA legatet er rettet mod virksomheder i Det Blå Danmark med motiverede og talentfulde ledere, der ønsker at dygtiggøre sig med en MBA.
Legatet dækker betaling af op til 50 % af Tuition Fee og op til et maksimum på kr. 175.000.

Yderligere information om MBA legatet kan findes herunder:

  Q&A – MBA Legat

Uddannelsesfokus i 2020:

Fonden fokuserer i 2020 på en række initiativer, rettet mod uddannelse og efteruddannelse i Det Blå Danmark.
En oversigt over initiativerne kan ses her:

  Uddannelsesfokus i 2020

Vejledning om maritim diplomuddannelse:

En af uddannelsesinitiativerne for 2020 er muligheden for at søge om et legat til en maritim diplomuddannelse.

Initiativet skal bidrage til at fremme og styrke udviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde medarbejdere.

Virksomheder og andre maritime aktører i Det Blå Danmark kan søge om støtte til en maritim diplomuddannelse for en medarbejder.

Du kan finde yderligere information her:

  Q&A – Maritim Diplomuddannelse

Fonden støtter ikke:

  Ordinære driftsomkostninger – kun afgrænsede projekter

  Længerevarende ”frikøb” af fastansatte universitetsforskere, organisationsmedarbejdere og offentligt ansatte

  Energiudvinding (fossil, vind, sol) men gerne de maritime aktiviteter forbundet hermed

  Sportsaktiviteter eller sociale formål

  Historiske formål eller bogudgivelser

  Rejselegater og studieture