På denne side finder du henvisning til Fondens uddelingspolitik samt vejledninger til ansøgninger.

Fondens uddelingspolitik kan hentes her:

 ›  Uddelingspolitik

Vejledning om generelle projektansøgninger:

Fonden står altid til rådighed for en drøftelse af dit projekt, før du giver dig i kast med udarbejdelsen af en fuld ansøgning. Såfremt du ønsker at vende din projektidé med os, inden du skriver en formel ansøgning, vil vi anbefale, at du pr. mail fremsender en kort beskrivelse af din projektidé og niveau for ansøgningsbeløb. Dette vil kunne danne basis for en drøftelse af din projektidé.

Fonden kan ansøges om:

  Erhvervsprojekter (uddeling med tilbagebetalingspligt)
  Almennyttige projekter (donation)

Du kan læse mere om de forskellige typer og temaer af bevillinger i nedenstående “Vejledning til ansøgning”.
Bemærk at legater til kompetenceudvikling har særskilt Q&A.

Vejledning til ansøgning

Vejledning om MBA legat:

Fonden ønsker med støtten af MBA legater at fremme og styrke lederudviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde ledere, som har et internationalt potentiale, branchen kan satse på.

MBA legatet er rettet mod virksomheder i Det Blå Danmark med motiverede og talentfulde ledere, der ønsker at dygtiggøre sig med en MBA.
Legatet dækker betaling af op til 50 % af tuition fee og op til et maksimum på kr. 175.000.

Yderligere information om MBA legatet kan findes herunder:

  Q&A for MBA legat

Vejledning om maritim diplom- og akademiuddannelse:

Fonden ønsker med støtten af maritim diplom- og akademiuddannelse at bidrage til at fremme og styrke udviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde medarbejdere.

Virksomheder og andre maritime aktører i Det Blå Danmark kan søge om støtte til en maritim diplomuddannelse eller en maritim akademiuddannelse for en medarbejder.

Du kan finde yderligere information her:

  Questions asked, Maritim Diplom- og akademiuddannelse

Fonden støtter ikke:

  Projekter, der ikke har et maritimt erhvervsislæt

  Filantropiske projekter

  Sportsaktiviteter eller sociale formål

  Historiske formål eller bogudgivelser

  Rejselegater og studieture