På denne side finder du henvisning til Fondens uddelingspolitik samt vejledninger til ansøgninger.

Fondens uddelingspolitik:

Se uddelingspolitikken her.

Vejledning om Erhvervsprojekter og almennyttige projekter:

Fonden står altid til rådighed for en drøftelse af dit projekt, før du giver dig i kast med udarbejdelsen af en fuld ansøgning. Såfremt du ønsker at vende din projektidé med os, inden du skriver en formel ansøgning, vil vi anbefale, at du pr. mail fremsender en kort beskrivelse af din projektidé og niveau for ansøgningsbeløb. Dette vil kunne danne basis for en drøftelse af din projektidé.

Fonden kan ansøges om:

  Erhvervsprojekter (uddeling med tilbagebetalingspligt)
  Almennyttige projekter (donation)

Du kan læse mere om de forskellige typer og temaer af bevillinger i nedenstående vejledninger til ansøgninger for hhv. Erhvervsprojekter og Almennyttige projekter.
Bemærk at legater til kompetenceudvikling (MBA uddannelse) har særskilt Q&A.

› Vejledning for Erhvervsprojekter
 Vejledning for Almennyttige projekter

Vejledning om MBA legat:

Fonden ønsker med støtten af MBA legater at fremme og styrke lederudviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde ledere, som har et internationalt potentiale, branchen kan satse på.

MBA legatet er rettet mod virksomheder i Det Blå Danmark med motiverede og talentfulde ledere, der ønsker at dygtiggøre sig med en MBA.
Legatet dækker betaling af op til 50 % af tuition fee og op til et maksimum på kr. 175.000.

Yderligere information om MBA legatet kan findes herunder:

  Q&A for MBA legat

Fonden støtter ikke:

  Projekter, der ikke har et maritimt erhvervsislæt

  Filantropiske projekter

  Sportsaktiviteter eller sociale formål

  Historiske formål eller bogudgivelser

  Rejselegater og studieture