PGA. IMPLEMENTERING AF NYT IT-SYSTEM, ER DER PT LUKKET FOR ANSØGNINGER !!!

Vi er i fuld gang med at implementere et nyt fondssystem. Det betyder, at der fremover skal ansøges via vores nye ansøgningsportal.
Der åbnes for ansøgninger igen den 15. april 2020, hvor link til den nye portal også vil fremgå af hjemmesiden.

På denne side finder du henvisning til Fondens uddelingspolitik, vejledninger til ansøgninger samt Fondens uddannelsesfokus for 2020.

Fondens uddelingspolitik kan hentes her:

  Fondens Uddelingspolitik

Vejledning om generelle projektansøgninger:

Fonden er altid til rådighed for en drøftelse af dit projekt, før du giver dig i kast med udarbejdelsen af en fuld ansøgning. Såfremt du ønsker at vende din projektidé med os, inden du skriver en formel ansøgning, vil vi anbefale, at du begynder med at udfylde ”punkt 12” i ansøgningsformularen benævnt ”Nøgleinformationer”, på en enkelt A4 side, som kan danne basis for en drøftelse af din projektidé.

Fonden kan ansøges indenfor følgende hovedkategorier:
  Maritime erhvervsprojekter (lån til produkt- og forretningsudvikling)
  Projekter til fremme af Det Blå Danmark (donationer)
  Maritim forskning (donationer)

En nærmere vejledning for generelle projektansøgninger kan hentes her:

  Vejledning til generelle ansøgninger

Vejledning om MBA legat:

Fonden ønsker med støtten af MBA legater, at fremme og styrke lederudviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde ledere, som har et internationalt potentiale, branchen kan satse på.

MBA legatet er rettet mod virksomheder i Det Blå Danmark med motiverede og talentfulde ledere, der ønsker at dygtiggøre sig med en MBA.
Legatet dækker betaling af op til 50 % af Tuition Fee og op til et maksimum på kr. 175.000.

Yderligere information om MBA legatet kan findes herunder:

  Questions Asked

Uddannelsesfokus i 2020:

Fonden fokuserer i 2020 på en række initiativer, rettet mod uddannelse og efteruddannelse i Det Blå Danmark.
En oversigt over initiativerne kan ses her:

  Uddannelsesfokus i 2020

Fonden støtter ikke:

  Ordinære driftsomkostninger – kun afgrænsede projekter

  Længerevarende ”frikøb” af fastansatte universitetsforskere, organisationsmedarbejdere og offentligt ansatte

  Energiudvinding (fossil, vind, sol) men gerne de maritime aktiviteter forbundet hermed

  Sportsaktiviteter eller sociale formål

  Historiske formål eller bogudgivelser

  Rejselegater og studieture