På denne side finder du henvisning til Fondens uddelingspolitik og vores vejledninger til ansøgere som ønsker at udarbejde en formel ansøgning til Fonden.

Fondens uddelingspolitik kan hentes her:

Vejledning om generelle projektansøgninger:

Fondens Sekretariat er altid til rådighed for en gennemgang af projekter før du giver dig i kast med udarbejdelsen af en ansøgning. Såfremt at du ønsker at vende din projektidé med Sekretariatet inden du skriver en formel ansøgning, vil vi anbefale at du begynder med at udfylde ”punkt 12” i ansøgningsformularen benævnt ”Nøgleinformationer”, på en enkelt A4 side, som kan danne basis for en diskussion med Sekretariatet.

Ansøgninger kan være af enten erhvervsmæssig karakter eller af almennyttig karakter og det er vigtigt at dette klart fremgår.
Erhvervsmæssige projekter støttes med lån på op til 50 % af projektets omkostninger.

For alle større projekter, erhvervsmæssige såvel som almennyttige, er det en del af Fondens aftalegrundlag at der skal udarbejdes en revisorerklæring. Omkostningerne for en sådan revisorerklæring, der typisk beløber sig til omkring kr. 7.500, skal derfor altid medtages i budgettet.

For generelle projektansøgninger kan vejledning hentes her:

Vejledning om det maritime MBA Legat:

MBA programmet skal fremme og styrke lederudviklingen og innovationskraften blandt motiverede og dygtige medarbejdere som har et internationalt potentiale branchen kan satse på.

MBA legatet er rettet mod medarbejdere i virksomheder i dansk rederierhverv og Det Blå Danmark, der har evner, lyst og drivkraft til at videreudvikle sig. Virksomhedernes støtte og opbakning til et sådant forløb er nødvendigt. Legatet dækker betaling af op til 50 % af Tuition Fee og op til et maksimum på kr. 175.000. Alle øvrige udgifter skal afholdes af virksomheden eller den enkelte medarbejder.

For MBA legatet kan information hentes her:

Særlige initiativer:

Støtte af Vækstteamets anbefalinger for Det Blå Danmark:

Fonden har afsat 25 mio. kr. over de næste to år til støtte for aktiviteter baseret på vækstteamets anbefalinger for Det Blå Danmark. Nærmere information og vejledning kan hentes her:

Støtte af uddannelsesmæssige aktiviteter:

Fonden støtter en række uddannelsesmæssige aktiviteter i årene 2018 og 2019. For nærmere information herom se link herunder:

Infoboks

Fondens støtte skal, støtte udviklingen af Det Blå Danmark, være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter, gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter, gerne have en katalytisk effekt, gerne skabe nye job, og have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter.