Den Danske Maritime Fond støtter udviklingen af Det Blå Danmark

I vores uddelinger er vi risikovillige og stræber efter at præge udviklingen gennem fokusering på innovative og fremtidsorienterede projekter. Vi ønsker tillige, at initiativerne bedst muligt kommer til at gavne forskellige faglige og geografiske områder inden for Det Blå Danmark.

Fonden ønsker at skabe en pipeline af relevante projektområder – fordelt mellem erhvervsmæssige og almennyttige uddelinger – for at styrke den langsigtede vækst.

Målsætning

Fondens uddelinger skal

  Støtte udviklingen af Det Blå Danmark
  Være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
  Gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
  Gerne have en katalytisk effekt
›  Gerne skabe nye job
›  Have et erhvervs orienteret indhold eller være af almennyttig karakter

Fonden støtter

Produkt- og forretningsudvikling

  Udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling
  Støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger

Forskning

  Anvendt forskning indenfor teknologi og forretningsudvikling
›  Forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde
  Projekterne skal danne basis for almen vidensdeling

Uddannelse

›  Støtte til ny- og videreudvikling af uddannelser
  Støtte til videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark.
  Rekrutteringskampagner

Konferencer og andre arrangementer

  Relevante maritime konferencer, udstillinger og events med et fremadrettet perspektiv
  Arrangementerne skal være åbne for deltagelse

Politiske initiativer

  Initiativer og aktiviteter der støtter fremme af Det Blå Danmark internationalt

Fonden støtter ikke:

  • Ordinære driftsomkostninger – kun afgrænsede projekter
  • Sejlsportsaktiviteter eller sociale formål
  • Længerevarende “frikøb” af universitetsforskere og andre offentligt ansatte
  • Energiudvinding (fossil, vind, sol) men gerne de maritime aktiviteter forbundet hermed

Fonden støtter generelt ikke:

  • Markedsføringsomkostninger
  • Historiske formål eller bogudgivelser