Den Danske Maritime Fond støtter udviklingen af Det Blå Danmark

I vores uddelinger er vi risikovillige og stræber efter at præge udviklingen gennem fokusering på innovative og fremtidsorienterede projekter. Vi ønsker tillige, at initiativerne bedst muligt kommer til at gavne forskellige faglige og geografiske områder inden for Det Blå Danmark.

Fonden ønsker at skabe en pipeline af relevante projektområder – fordelt mellem erhvervsmæssige og almennyttige uddelinger – for at styrke den langsigtede vækst.

Målsætning

Fondens uddelinger skal

  Støtte udviklingen af Det Blå Danmark
  Være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
  Gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
  Gerne have en katalytisk effekt
›  Gerne skabe nye job
›  Have et erhvervs orienteret indhold eller være af almennyttig karakter

Fonden støtter

Produkt- og forretningsudvikling

  Industriel produktudvikling
  Udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling
  Støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger

Forskning

  Anvendt forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning
›  Forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde
  Projekterne skal danne basis for almen vidensdeling

Uddannelse

›  Støtte til ny- og videreudvikling af uddannelser
  Støtte til videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark.
  Rekrutteringskampagner

Konferencer og andre arrangementer

  Relevante maritime konferencer, udstillinger, events og møder
  Arrangementer der har et fremadrettet perspektiv
  Arrangementer der er tilgængelige og åbne for deltagelse

Politiske initiativer

  Initiativer der støtter politiske målsætninger
  Fremme af Det Blå Danmark internationalt

Infoboks

Fonden uddeler omkring kr. 50 millioner årligt til primært almennyttige formål men også erhvervsorienterede projekter. Dette tilsvarer cirka 50 projekter årligt og der modtages generelt mere end 100 ansøgninger. Fondens Sekretariat gennemgår hver enkelt ansøgning og afgiver indstilling til Fondens Bestyrelse om beslutning om støtte eller ej. Modtagere af støtte skal regelmæssigt rapportere til Fonden og Fondens Sekretariat følger alle projekter fra start til mål.