Ny Søgning

TechBBQ konference, Preparing the Maritime Sector for the next wave of Innovation

Billede til hjemmesiden

Vision for samarbejde

TechBBQ vil være katalysator for at integrere den maritime sektor med resten af tech økosystemet, samt styrke det interne netværk. De vil øge formidlingen af den maritime sektor og skabe mere vidensdeling, via showcasing af banebrydende teknologier og afholdelse af workshops på TechBBQ. Samarbejdet har også til formål at tiltrække maritime aktører fra hele Norden til TechBBQ, så de kan blive integreret i netværket. Målet med samarbejdet er, at TechBBQ skal skabe rammerne for en mere forbundet maritim sektor og et mere integreret økosystem, som vil have eftervirkninger i lang tid efter TechBBQ summit 18.-19. september 2019 er afholdt.

I korte træk vil TechBBQ:
● Showcase 12 nye teknologier inden for den maritime sektor
● Samle de vigtigste nordiske interessenter om ét bord til en “Maritime Dinner”
● Dele den nyeste viden inden for den maritime sektor med resten af tech økosystemet
● Skabe en grobund for et større og mere integreret samarbejde mellem den maritime sektor og resten af tech økosystemet

Baggrund

I tech-økosystemet er den maritime sektor underrepræsenteret, og der er en stor kløft mellem de to. Der er en stigende interesse for at forbinde tech og den maritime sektor, men også for at forbinde de interne aktører i den maritime sektor bedre med hinanden. Teknologi kan give morgendagens løsninger på centrale problemstillinger inden for det maritime område, bl.a. vha. Kunstig Intelligens, Deep Learning, samt Internet-of-Things. TechBBQ vil gerne hjælpe med at bygge tværsektorielle broer, så områderne kan nyde gavn af hinanden og nye løsninger kan udvikles, både på kryds og tværs, og internt i sektoren.

Projekt

TechBBQ vil i kraft af sin position som Skandinaviens største tech og iværksætter summit, lave et MaritimeTech-track under TechBBQ 2019 d. 18-19. september, hvor der vil blive bygget bro internt og eksternt mellem tech økosystemet og den maritime sektor. Der vil oprettes et MaritimeTech område, hvor aktører inden for MaritimeTech, både fra Danmark og resten af Norden vil blive inviteret til at komme og udstille. Dette giver mulighed for resten af tech miljøet (deltagerne til summit’en) til at få et indblik i, hvad der sker af teknologisk udvikling indenfor det maritime område, samt god grobund for netværk på kryds og tværs af økosystemet.