Tilbage til projekter 2. Maritim erhvervsudvikling - 2022

TechBBQ, Kapital og teststeder til maritime iværksættere

TechBBQ II

Baggrund:

Danmark har mange iværksættere med produkter og ydelser til den maritime sektor. Ved TechBBQs arrangement i 2021 var vi i kontakt med 50 iværksættere, hvoraf 22 deltog som udstillere på Summit i september. Der er mange flere iværksættere, som vi gerne vil finde. Især to forhold har stærk indflydelse på iværksætternes udvikling:
– Finansiering i faserne for etablering og opskalering.
– Tests af iværksætternes produkter og løsninger hos brugerne.

Projekt:

Dette projekts formål er at føre danske maritime iværksættere sammen med investorer og store maritime virksomheder, som kan teste nye teknologier. Vi vil på det store TechBBQ Summit, to dage i september 2022, samle disse parter i et stort område med udstilling, store foredrag, mindre workshops og networking. TechBBQ Summit vil i 2022 have flere gæster og den udenlandske deltagelse vil blive større. Arrangementet planlægges således flyttet til Lokomotivværkstedet med plads til ca. 8.000 besøgende. Vi vil i projektet søge danske og udenlandske investorer og store virksomheder til tests.

Forventede resultater:

Iværksættere:
Vi vil finde og rekruttere maritime iværksættere til projektet, hvilket er muligt gennem TechBBQs eksisterende kontakter og via Danske Rederiers netværk. Desuden vil vi finde nye maritime kontakter i de regionale erhvervshuse, på de maritime regionale uddannelsesinstitutioner og på CBS, DTU, SDU og AAU. Vi stiler mod 25-30 deltagende iværksættere.

Investorer og store virksomheder:
TechBBQ har et godt netværk til investorer i Danmark og i udlandet, da disse er typiske brugere af TechBBQ Summits, men at rette deres fokus mod den maritime verden kræver en indsats. Ved TechBBQ Summit i september 2021 deltog ca. 450 investorer, men deres interesse for det maritime var begrænset. Derfor vil vi i projektet gennemføre en kampagne for investering i danske iværksættere, der har maritime brugere. Vi vil skaffe store virksomheder dels ved en direkte henvendelse, dels vil Danske Rederier skaffe tilslutning.

Summit 2022:
Det maritime område skal tiltrække investorer, de store virksomheder og andre, der ønsker at opleve nye løsninger og iderigdom. Dertil vil vi afholde både store foredrag og mindre workshops, hvor vi faciliterer kontakt. På udstillingsområdet vil vi have de 25-30 iværksættere og deres teknologier.