Ny Søgning

SYVR (tidl. Survey Association), Digital Disruption

Baggrund

Når der sker en ulykke til søs kontakter rederiet sit forsikringsselskab, enten direkte eller via sin mægler. Forsikringsselskabet beslutter om der skal udpeges en besigtigelsesmand (Marine Surveyor). Da søulykker ofte sker i fjerne egne, kan det være en udfordring for forsikringsselskabet at finde en kompetent lokal besigtigelsesmand, som kan fortage synet af skaden.

Besigtigelsesindustrien er præget af stor konkurrence og med et udbud som overstiger efterspørgslen, samtidig med at kvaliteten og erfaringen blandt besigtigelsesmænd er meget svingende. På den anden side er antallet af marine ulykker for nedadgående. De nuværende markedsmekanismer er uigennemsigtige og ikke nødvendigvis drevet af kompetencer, der matcher opgaven. Alt dette gør, at industrien er moden for digitalisering ved at skabe en platform som vil medbringe nye muligheder for kunder og leverandører. Ansøger vil skabe en digital platform (med navnet ”SYVR”). Ved at skabe et globalt netværk af eksperter vil SYVR forandre hvordan marine forsikringsselskaber identificerer, indgår kontrakt med, og styrer besigtigelsesopgaver over hele verden.

Projekt

Projektet går ud på at udvikle en app fra prototype til en produktionsdygtig platform med en kunde og leverandør indgang. SYVR vil blive en markedsplads og et netværk, hvor besigtigelsesmænd over hele verdenen kan anmode om medlemskab. Medlemskabet vil blive afgjort ud fra kompetencer og erfaring og det er en åben platform, så alle, uanset hvem der er deres arbejdsgiver, vil kunne anmode om medlemskab. SYVR netværket vil hjælpe til at bryde de nuværende firma barriere og give de individuelle eksperter rundt om i verdenen adgang til markeder som de ikke har i dag.

Forventede resultater

Survey Association forventer ved afslutning af projektet at SYVR er gået fra en prototype til et udviklet produkt, der er parat til endelig etablering og åbning af platformen for det globale marine forsikringsmarked.

Projektet er fortsat i 2018 i projektet “Digital Disruption II” (link)

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her: Link