Ny Søgning

SYVR, Digital Disruption II

2018-050, billede 1

Baggrund

Når der sker en ulykke til søs kontakter rederiet sit forsikringsselskab, enten direkte eller via sin mægler. Forsikringsselskabet beslutter om der skal udpeges en besigtigelsesmand (Marine Surveyor). Da søulykker ofte sker i fjerne egne, kan det være en udfordring for forsikringsselskabet at finde en kompetent lokal besigtigelsesmand, som kan fortage synet af skaden. Besigtigelsesindustrien er præget af stor konkurrence og med et udbud som overstiger efterspørgslen, samtidig med at kvaliteten og erfaringen blandt besigtigelsesmænd er meget svingende. På den anden side er antallet af marine ulykker for nedadgående. De nuværende markedsmekanismer er uigennemsigtige og ikke nødvendigvis drevet af kompetencer, der matcher opgaven. Alt dette gør, at industrien er moden for digitalisering ved at skabe en platform som vil medbringe nye muligheder for kunder og leverandører. Ansøger har skabt en digital platform (med navnet ”SYVR”). SYVR er i gang med at forandre hvordan marine forsikringsselskaber identificerer, indgår kontrakt med, og styrer besigtigelsesopgaver over hele verden.

Projekt

Projektet går ud på at udvikle SYVR ansøgeres skills & competence database fra at være en manuel processeret logning og databaseregistrering af skibs surveyors, til en automatiseret 100% digital proces. Det handler om at sikre, at ansøgere real time tjekkes automatisk via auto emails og reference feedback og uden human interference som det er nu. Ansøgere skal derudover rates automatisk via email feedback. Det handler yderligere om at sikre en hurtig kvalitativ vurdering af ansøgere i form af rating “stars”, der vil figurerer automatisk på en ansøger efter godkendelse til platformen. På basis af den tiltænkte automatiserede proces omkring ansøgere vil ansøgere kunne kompetenceinddeles via deres ansøgningsformular og en automatisk kompetenceberegning. Denne proces vil sikre, at surveyors hurtigere kan matches en given synsopgave uden ”human interference” og at kunderne vil have sikkerhed for at vurderingen af en surveyor ikke er baseret på subjektive forhold, men en objektiv algoritmebaseret proces.

Forventede resultater

Survey Association forventer ved afslutning af projektet at SYVR er gået fra en håndholdt proces til et fuldt automatiseret, hvilke giver bedre mulighed for at skalere hurtigt i markedet, da projektet i forhold til den nuværende situation for SYVR kan øge hastigheden betragteligt ift. hvor hurtigt en ny surveyor kan blive optaget og synliggjort i systemet.

 

2018-050, billede 2

Projektresultat

Projektet blev startet i 2017 og videreudviklet i dette projekt i 2018. Efter afslutning stod SYVR som et færdigudviklet og automatiseret produkt, og resten af 2018 og frem til 2020 fik platformen flere end 250 besigtelsesfolk onboarded.

SYVR har efterfølgende måttet konkludere, at brugen fra kundesiden ikke var tilstrækkelig. SYVR har efterfølgende besluttet at terminere projektet i erkendelse heraf.

Et final statement med “lessons learned” kan læses her: final statement