Tilbage til projekter 3. Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag - 2017

Studenterforeningen Nul-Kryds, NTHS kongres 2018 i Danmark

Baggrund

I marts 2018 afholdes i Danmark den ugelange 71. NTHS kongres for 10 skibsingeniørstuderende fra hvert af de tekniske universiteter i de nordiske lande; København, Trondheim, Göteborg, Stockholm og Helsinki. Heraf navnet NTHS, “Nordiske Tekniske Højskolers Skibsbyggere”. Kongressen afholdes årligt på skift mellem de fem deltagende universiteters studenterforeninger, på DTU “Nul-Kryds”. Studenterorganisationerne på de respektive universiteter udvælger deres deltagere på baggrund af motiveret ansøgning, og det er således de fremmeste studerende og de med overskud til at tage en uge ud af semesteret der deltager på kongressen.

Projekt

Formålet med kongressen er at fremvise de fremmeste aktiviteter inden for det maritime fagområde i hele landet, samt inspirere hinanden på tværs af universiteter. Inspiration der spænder fra faglig erfaringsudveksling og “hands on” ved virksomhedsbesøg til fagudvikling og nytænkning på universitet.
Virksomhedsbesøgene er af stor faglig betydning for os studerende, da de bidrager til inspiration til det faglige arbejde på universitetet, men i høj grad også, fordi de virker til at sætte perspektiv og størrelsesforhold på de elementer og komponenter, der studeres i lærebøgerne og arbejdes med i studieprojekter. Sammenhængen opnås i høj grad ved besøg på eksisterende skibe, skibsværfter og udstyrsproducenter. Vigtigt for de studerende er også de bånd, der knyttes til de studerende i de andre lande. Det maritime studieområde på ingeniøruddannelserne er i Danmark ikke nær så stort som tidligere, og det at have en bredere kontaktflade bidrager kraftigt både til faglig udvikling og opretholdelse af et positivt studiemiljø. Skabte kontakter danner bund både for studieudveksling på tværs af de Nordiske Lande og siden også i arbejdslivet.

Forventede resultater

NTHS kongressen vil i Danmark fremvise fire hovedområder: Den maritime produktionsklynge. Værfter og havne i Nordjylland. I Esbjerg, udviklingen i offshore vindenergi og olieinstallationer. Den maritime klynge omkring Lindø i form af designkontorer, produktion og reparation. Slutteligt skibsredere, motorudvikler, forskningsfaciliteter og DTU i København.

Projektresultat

Afsluttende rapport: NTHS 71 – Rapport