Tilbage til nyheder 28. juni 2022

Start-up vil sikre ansvarligt skibsophug ved hjælp af kunstig intelligens og blockchain

Renable

Skibsophug er i dag udsat for delte meninger. Det vil Renable ApS lave om på med en løsning, der skal sikre sporbarhed, transparens og forenkling af genbrug i ophug af skibe. Det sker ved hjælp af kunstig intelligens og blockchain-teknologi, der gør det muligt at følge processen og reducere omkostningerne. Derudover skal projektet tilsikre, at CO2 aftrykket fra ophugningsprocessen reduceres, så kun de mest klimavenlige processer og anlæg anvendes under forløbet.

Renable Aps er én af de udvalgte iværksættere, der i denne runde har fået tildelt seed funding med henblik på at udvikle grønne teknologier til Det Blå Danmark. Deres idé bygger på tanken om en cirkulær økonomi, hvor vi ved hjælp af kunstig intelligens og blockchain kan procesoptimere og i langt højere grad genbruge vores materialer og ressourcer.

Løsningen henvender sig til rederier, der står overfor skibsophug og ønsker at kunne dokumentere under hvilke omstændigheder, deres skibe bliver recycled, hvor de forskellige materialestrømme går hen, og i hvor høj grad de bliver genbrugt til noget nyttigt.

Materialegenbrug skal dokumenteres

I takt med den grønne omstilling på tværs af industrier, er der i dag et voksende fokus på materialernes oprindelse. Ifølge Ole Andersen, der er medstifter af Renable ApS, stiller det større krav til processernes transparens og certificérbarhed:

”Ophugning af skibe og genbrug af maritime materialer er i dag præget af mangel på både transparens og sporbarhed. Og det hænger sammen med den tid, vi lever i, hvor viden om materialers oprindelse, anvendelse og belastning hele tiden bliver vigtigere. Derfor er det oplagt at bringe kunstig intelligens og blockchain i spil til at optimere ophugning og genanvendelse af materialer”, fortæller Ole Andersen.

Og fortsætter:

”Når vi med disse nye teknologier kan gøre processen mere gennemsigtig – og heraf mere certificérbar – bliver det muligt at genanvende skibsmaterialer på en mere ansvarlig, billigere og effektiv måde. Og det er afgørende for at etablere et fordelagtigt samarbejde mellem skibsophuggere og skibsproducenter og motivere industrien til at træffe klimavenlige beslutninger.”

Ifølge stifterne af Renable Aps, der har mange års erfaring indenfor drift og dekommissionering af maritime aktiver, er det nødvendigt at gøre materialegenbrug ved ophugning af skibe mere sporbart og certificérbart, førend det bliver en attraktiv metode til den bæredygtige udvikling af Det Blå Danmark.

Et ønske om grønne materialer til grønne industrier

Med støtte fra Den Danske Maritime Fond er Renable ApS nu i stand til at kickstarte projektet. Forhåbningen er, at kunstig intelligens kan muliggøre en optimering af ophugning, transport, omsmeltning og genanvendelse af materialer. Stifterne håber på baggrund af de indledende beregninger fx at kunne reducere både omkostninger og udledning af CO2 med cirka 30% på transportdelen.

I den første fase er planen at kontakte alle led i værdikæden og validere attraktiviteten for modtagere og aftagere af stål. I forlængelse heraf vil Renable ApS fastslå de kommercielle og tekniske muligheder for skibsophug og stålværker for til sidst at kortlægge AI- og blockchain-udviklingen, der skal gøre processen transparent fra start til slut:

”Ingen af disse processer er i sidste ende relevante, hvis ikke de kan dokumenteres, og vi vil derfor spore samtlige materialer gennem hele processen til slutbrugeren ved hjælp af blockchain. Med Den Danske Maritime Fond i ryggen, kan vi nu gå i gang med første fase og kortlægge processen, der gør os i stand til at træffe intelligente og klimabevidste valg” fortæller Ole Andersen.

Hvis projektet udmønter sig som planlagt, håber Renable ApS på at optimere deres metode og på sigt sætte den i spil blandt andre industrier. Visionen for iværksætterne, der bl.a. har lang baggrund fra Maersk Decom. Maersk Oil og DONG Energy, er derfor klar: Grønne materialer til grønne industrier.

Læs mere om Renable ApS på deres hjemmeside: https://www.renable.eu/