Ny Søgning

SMUC Fonden & SIMAC, Byggeriet Det ny SIMAC

SIMAC_001_From-the-quay

Billede: Arkitektfirma CF Møller.

 

Baggrund

Det er ikke længere en selvfølge, at unge mennesker står i kø for at arbejde i Det Blå Danmark. Udfordringen de kommende år er, at Det Blå Danmark har brug for operative ledere med stadigt flere specialiserede kompetencer inden for f.eks. IT, optimering, logistik og forretningsforståelse. Samtidig er der generelt færre unge, der ønsker en livslang karriere på havet. Stigende international konkurrence gør det på tilsvarende vis nødvendigt, at virksomheder og forskningsmiljøer samarbejder om udvikling og innovation.

Projekt

Formålet med Det ny SIMAC er at skabe en vidensinstitution i absolut højeste klasse med et moderne og attraktivt studiemiljø for unge mennesker med interesse for teknik og ledelse. I 2022 skal de nye bygninger stå klar til at uddanne fremtidens unge til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv inden for industrien og energisektoren. Byggeriet vil give optimale rammer, hvor undervisning, praksis og forskning bliver bragt sammen i et fleksibelt lærings- og udviklingsmiljø. Den nye campus på Svendborg havn, med en maritim erhvervspark tænkt ind som nærmeste nabo vil skabe synergi og stimulere til vækst. Byggeriet er designet med fleksible, multifunktionelle laboratorier, der vil skabe endnu bedre muligheder for at styrke SIMACs samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet. Målet er, at blive et maritimt kraftcenter, der rækker langt ud over landets grænser til gavn for Det Blå Danmark.

Forventede resultater

Når det ny SIMAC åbner i 2022 har Den Danske maritime Fond bidraget til et helt nyt maritimt uddannelsescenter, der bl.a. har:

• Et attraktivt og moderne studiemiljø for de unge mennesker, så de får uddannelse og kompetencer, der sikrer dem gode karrieremuligheder både til søs og på land.

• Øget videndeling og tværfagligt samarbejde samt større socialt samvær for både studerende og undervisere.

• Moderne og fremtidssikrede laboratorier, værksteder, simulatorcenter, undervisningslokaler, studiearbejdspladser mv. understøtter moderne undervisningsformer, som giver endnu bedre uddannelse, hvilket bidrager til de studerendes og ansattes motivation og kompetenceudvikling.

• Det innovative miljø tiltrækker nytænkende maritime virksomheder og forskningsmiljøer, der indgår i tværgående projektsamarbejde med SIMAC, hvilket øger de studerendes kompetencer og faglige netværk.

• Et bibliotek OLC (Open Learning Center), der vil fungere som maritimt videnscenter for såvel de studerende som for det maritime erhverv.