Ny Søgning

SIMAC, PhD studie i maritim regulering med fokus på ISM koden

Problemfelt (2)

Baggrund

Den Internationale Maritime organisation (IMO) vedtog i 1993 Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (ISM-koden). I maj 1994 adopterede IMO kapitel IX om sikker skibsdrift i SOLAS, og gennem denne blev ISM-koden obligatorisk for skibe under SOLAS. Implementeringen skete i to bølger fra 1. juli 1998 og igen fra 1. juli 2002. ISM-koden har således været i funktion i snart 20 år. Mange redere ser den, som et meget vigtigt og anvendeligt redskab med stor betydning for driften. Koden er dog blevet kritiseret for at underminere det gode sømandskab og øge bureaukratiet. Formaliseringen af sikkerhed via procedurer er senest blevet problematiseret af Den Maritime Havari Kommission. Et norsk studie viser, at der trods et fald i indrapporterede arbejdsulykker siden indførslen af ISM-koden, er sket en stigning i antallet af havarier. Så hvorfor forløber skibsoperationer ikke som forventet, og hvorfor handler de søfarende ikke som rederiet foreskriver, på trods af de mange ressourcer der anvendes på at optimere og forbedre deres Safety Management System? Det er et ikke afklaret spørgsmål, og kan vise sig at være problematisk i forhold til fastholdelse af kvalitetsskibsfart.

Projekt

Formålet med forskningsprojektet er at afklare om intentionen med ISM-koden faktisk er realiseret samt vurdere lovens egnethed til at sikre kvalitetsskibsfart. Det gennemføres som et tværvidenskabeligt rets-sociologisk ph.d. studie på tværs af Juridisk Institut og Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet (SDU) i perioden 2017 -2020. Den ph.d.-studerende er indskrevet på SDU, og er under studiet ansat ved Svendborg International Maritime Academy (SIMAC), for dermed at styrke videns kredsløbet mellem maritim forskning, uddannelse og profession. Rederierne Uni-Tankers og Ultra Ship indgår i studiet som cases.

Forventede resultater

Projektet skal bidrage til forståelse af, hvordan selvregulering (i form af ISM-koden) påvirker arbejdspraksis i det maritime, samt hvad der sker i samspillet med anden regulering.  Desuden undersøges det, hvordan dette kan understøtte kvalitetsskibsfart. Det forventes, at denne undersøgelse samlet vil kunne svare på, om ISM-koden har fået den ønskede virkning, identificere utilsigtede virkninger og herved kunne bidrage med løsningsforslag til reducering af negative effekter.