Fondens Sekretariat kan kontaktes på:
Mail: Info@dendanskemaritimefond.dk
Telefon: 77401611.

Infoboks

Sekretariatet modtager og behandler alle henvendelser og ansøgninger der modtages af Fonden. Sekretariatet vurderer hver enkelt ansøgning; hvorvidt ansøgningen er skønnet indenfor Fondens fundats, uddelingspolitik og uddelingspraksis. Sekretariatet udarbejder en skriftlig indstilling til Bestyrelsens beslutning og indgår gerne i en dialog med Ansøgerne om projekternes detaljer. Sekretariatets kerneopgaver kan beskrives som følger: (1) At bibringe Fondens Bestyrelse et velinformeret beslutningsgrundlag; (2) At administrere Fondens uddelinger i henhold til Bestyrelsens beslutning og vejledning, Sekretariatets forretningsorden og Fondens Aftalegrundlag; (3) At vejlede ansøgere om ansøgning i henhold til Fondens ansøgningspolitik og ansøgningsprocedurer; (4) At markedsføre Fonden således at et bredt felt af ansøgere tiltrækkes til gavn for den langsigtede vækst i Det Blå Danmark; (5) At være orienteret om fremtidsrettede tendenser indenfor uddelingspolitikkens rammer. .