Ny Søgning

Scyborg ApS, Service platform til havvindmølle vinger

MSS Involver - reduced

Foto: Charlotte Holst Frahm @MSS

Baggrund

Det store fokus på CO2 udledninger og grøn energi er medvirkende til at energi fra havvind står overfor en kraftig vækst i de kommende årtier, både i og udenfor Danmark. Danmark har været foregangsland indenfor havvind, hvilket har givet Danmark en førerposition indenfor vindmølle teknologier, service og mange af de maritime operationer som i dag udføres af de maritime Danmark.

Selvom prisen på havvind energi er kommet langt ned i pris, så er det fortsat relativt omkostningstungt på service og vedligehold. Møllerne står i et barsk miljø – de er ofte langt fra land og spredt over et stort areal.

I det barske vind- og vejrlig er vingerne specielt udsatte. Vejrliget giver anledning til skader fra lynnedslag samt overflade erosion af vingerne, som reducerer energien fra møllen. Det er omkostningstungt at servicere og reparere vingerne, fordi der stilles særlige krav til serviceskibene og mobilisering af de teknikere som skal udføre arbejdet på møllerne.

Projekt

I dag foregår service og reparation af vindmølle vinger hovedsageligt vha. kranskibe som afmonterer vingerne eller ved teknikere i klatreudstyr, som sendes ud til møllerne for at udføre service og reparationer. Disse metoder har nogle åbenlyse ulemper såsom sikkerhedsrisici for teknikkerne, høje omkostninger pga. ”tung” mobilisering og højt CO2 aftryk fra skibene.

Robot- og automatiserings-teknologi er udset til at blive et vigtigt element for service og reparation af fremtidens vindmøller, og eks. vingerobotter udvikles af flere spillere i markedet. Men, robot teknologi vil i sig selv ikke reducere omkostningerne, måske tværtimod, da disse er domineret af mobiliseringsomkostninger.

Projektet vil eftervise et nyt innovativt koncept til mobilisering af fremtidens robotløsninger til vingevedligehold. Det vil reducere omkostningerne ved at muliggøre en mere effektiv udnyttelse af skibene, give et markant lavere CO2 aftryk og ikke mindst gøre arbejdet til havs mere sikkert.

Forventede resultater

Projektets formål er at demonstrere en forretningsplan hvori løsningen kan færdigudvikles og bringes til marked. Projektet ønsker også at demonstrere et basic design, dvs. lave tekniske tegninger og beregninger på konceptet.

 

Projektresultat

SCYBORG_Lessonslearned