Ny Søgning

Scoutbase, Datadrevet og systemisk sikkerhedslæring til søs

 IHS Markit pictures2

Baggrund

Projektet ligger i forlængelse af et forudgående projekt støttet af Den Danske Maritime Fond, hvor Scoutbase udviklede grundlaget for Scoutbase: en digital platform, som sætter maritime organisationer i stand til at holde en finger på pulsen, i forhold til de udfordringer som søfolk oplever i deres hverdag.

Projekt

I dette projekt videreudvikles platformen fra MVP stadie til fuldt kommercielt og skalerbart produkt. Samtidig arbejdes videre med at skabe ”proof of concept” gennem eksisterende relationer til maritime organisationer, og der skabes nye relationer til organisationer, som er modne til at tage det forebyggende arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed et skridt videre.

Forventede resultater

Ambitionen med Scoutbase platformen er styrket organisatorisk læring, som tillader tidlig intervention med kvalificerede, datadrevet initiativer, der gør en forskel for de søfarende i deres daglige arbejde. Forbedrede forudsætninger for at udføre arbejdet vil foruden at være med til at forebygge ulykker og tab også give en muligt forøget effektivitet. Platformen skaber realtids-feedback fra de søfarende om ”gnidninger” i det daglige arbejde, fuldt anonymt.

Krav til arbejdssikkerhed- og miljø i søfart såvel som i samfundet generelt er stigende, trods erkendelsen af at udvikling i performance på området er stagneret. Tabene er stadig enorme, og nylige opgørelser fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur estimerer et årligt tab i EU på 476 milliarder €. I søfart var der mellem 2011 og 2017, ifølge EMSA, rapporteret 23264 skibe i EU som var involveret i en ulykke eller utilsigtet hændelse. Arbejdsmiljø er desuden et indsatsområde blandt FN’s SDG’er (mål 8.8.).

Dominerende røster indenfor sikkerhedsvidenskabelige kredse bebuder forandrede måder at håndtere arbejdssikkerhed på. Dog er praktisk-orienterede løsninger tæt på ikkeeksisterende i markedet i dag. Dette hul ønsker Scoutbase at være med til at udfylde.

På sigt ønsker Scoutbase at være med til at takle arbejdssikkerhedsproblemer på tværs af industrier og brancher. De starter med søfart, som historisk set har været præget af konservativisme. Derfor kan introduktionen af nye teknologier og arbejdsgange være udfordrende og tidskrævende. Med støtten fra Den Danske Maritime Fond får iværksætterholdet på Scoutbase tid til at demonstrere og bevise værdien i at arbejde med platformen, på vej mod en bæredygtig forretning der er med til at gøre en reel forskel.

 

Projektresultat

Projektets afsluttende rapport kan læses her: Afsluttende rapport

IHS Markit pictures, ver 4