Tilbage til projekter 3. Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag - 2012

Roskilde Universitet, Kandidatafhandling om Shippingbranchen

To studerendes kandidatafhandling om: Containeren – den simple boks, der ændrede verden, Containerens betydning for Danmark og den danske shippingbranches rolle i den internationale containertransport. I specialet vil de følge en container fra ’vugge til grav’ for på denne måde at fortælle historien om, hvordan den globaliserede økonomi fungerer, og ikke mindst hvilken rolle, den danske shippingbranche spiller heri. Det er målet at få publiceret artikler herom i nationale medier.

www.ruc.dk