Ny Søgning

Rektorkollegiet for de Maritime Uddannelser, Etablering af sekretariat

billede

Baggrund

De maritime uddannelsesinstitutioner uddanner fremtidens medarbejdere til Det Blå Danmark. Som på det øvrige uddannelsesområde, er de statslige krav til dokumentation og det kontinuerlige reformpres stort. Der er behov for at sikre de maritime uddannelser i Danmark en central placering i de politiske beslutningsprocesser og arbejde for, at udviklingen af uddannelserne bliver på det højst mulige niveau. Alle de øvrige rektorkollegier har allerede professionelle sekretariater, men da de maritime institutioner er små med begrænsede midler, så har det ikke indtil nu været prioriteret. Inden for de senere år er det dog blevet tydeligt, at der vil kunne opnås mere i forhold til at skabe gode rammer for uddannelsesinstitutionerne og de studerende/eleverne, hvis der sker en professionalisering af sekretariatsarbejdet. Rektorkollegiet for de maritime uddannelser har derfor oprettet et sekretariat.

Projekt

Udviklingen og driften af et sekretariat er kerneopgaven i projektet. Sekretariatet skal styrke samarbejdet mellem institutionerne, med myndighederne og med øvrige interessenter og arbejde for at varetage de maritime uddannelsesinstitutioners interesser. Sekretariatet står også for det praktiske og administrative i forbindelse med afholdelse af bl.a. rektorkollegiemøder, generalforsamling og høringssvar. Vigtigheden og omfanget af et velfungerende sekretariatsarbejde understøttes af, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet tilsagn om at bidrage til den løbende drift af et sekretariat.
Rektorkollegiet for de maritime uddannelser har indgået en samarbejdsaftale om etablering af et sekretariatssamarbejde med Danske Erhvervsakademier. Der er pr. 1. august 2019 ansat en dedikeret medarbejder til at betjene de maritime institutioner. Medarbejderen har sit daglige arbejde i København og vil hos Danske Erhvervsakademier kunne trække på netværk, lokaler og kompetencer. I løbet af de første tre år skal sekretariatet udvikles og bidrage til at øge kvaliteten af den måde, hvorpå opgaverne løses i relation til at uddanne kvalificerede unge til dansk søfart.

Forventede resultater

Rektorkollegiet for de maritime uddannelser forventer, at der efter tre år er etableret et professionelt sekretariat, som i væsentlig grad bidrager til at løfte opgaver for de maritime uddannelser i Danmark. Det er håbet, at rektorkollegiet for de maritime uddannelser efter tre år kan vise over for det politiske bagland, at dette er en god investering.