I 2021 bevilgede Den Danske Maritime Fond i alt 45 mio. kr. til 56 projekter, enten via erhvervsprojekter med tilbagebetalingspligt eller donationer til projekter af almennyttig karakter, med henblik på at:

• støtte udviklingen af Det Blå Danmark,
• gavne danske rederier, værfter og udstyrsproducenter,
• støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter,
• have en katalytisk effekt,
• skabe nye job,
• have et erhvervsorienteret indhold, såvel ved uddeling med tilbagebetalingspligt som ved donation
• gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FN´s 17 verdensmål.

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:

• Maritime erhvervsprojekter. Tidlig finansiering til start-ups eller til innovation i etablerede virksomheder. Støtten sker igennem uddeling med tilbagebetalingspligt på op til 50 % af projektets omkostninger. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 5.734.
• Maritim forskning indenfor teknologi, grøn omstilling og forretningsudvikling. Forskningen skal have grobund i behov i den maritime sektor med basis for almen vidensdeling. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 9.465.
• Maritim erhvervsudvikling. Donationer herunder går typisk til maritime konferencer, events og kampagner, samt brancheanalyser og politiske tiltag. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 13.436
• Maritime uddannelser og rekrutteringskampagner. Støtten sker i form af donation til bl.a. udvikling af uddannelser og undervisning. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 13.238.
• Kompetenceudvikling (legater). Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 2.711.

Fondens Årsrapport for 2021 kan hentes her:

Årsrapport 2021