Regnskabsåret 2015

print

Regnskabsåret 2015

I 2015 behandlede Fonden i alt 167 ansøgninger, og der blev foretaget uddelinger til 90 af disse. Heraf gik 33 til det maritime MBA Legat. Fonden støttede således 54 % af de behandlede ansøgninger. De resterende 77 ansøgninger blev enten afvist eller afsluttet af anden årsag.

De 90 imødekomne ansøgninger fik samlet tilsagn om støtte på 43 mio. kr.

Uddelingerne fordeler sig indenfor Fondens uddelingspolitik som beskrevet herunder.

15 millioner kroner er gået til produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling. Støtten er sket igennem lån på op til 50 % af projektomkostningerne.

11 millioner kroner er ydet til forskning, herunder anvendt forskning indenfor teknologi, forretnings-udvikling og udredning. Forskningsprojekterne er inkluderende og skaber basis for bedre samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Herudover danner forskningsprojekterne basis for almen vidensdeling.

11 millioner kroner er doneret til uddannelse, ny- og videreudvikling af uddannelser, videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark (herunder det maritime MBA legat) og rekrutteringskampagner.

5 millioner kroner er givet til politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger og fremme af Det Blå Danmark internationalt, herunder støtte af det flerårige initiativ ”Danish Maritime Days”.

1 million kroner er gået til afholdelse af konferencer og andre arrangementer, herunder udstillinger, events og møder. Arrangementerne har et fremadrettet perspektiv, er tilgængelige og åbne for almen deltagelse.

Fondens Årsrapport for 2015 kan hentes her:

Årsrapport 2015