Regnskabsåret 2007

Fonden modtog i regnskabsåret 2007 et aktieudbytte på kr. 66,4 mio. og havde andre finansielle indtægter på kr. 2,2 mio.

Fondens overskud udgjorde efter skat kr. 66,7 mio. hvoraf der i 2007 blev uddelt i alt kr. 63,6 mio. til Fondens formål, og henført kr. 3,1 mio. til uddelingsreserven.

I regnskabsåret modtog Fonden i alt 97 ansøgninger, hvoraf 41 blev imødekommet, mens 6 fortsat var under behandling ved årets udgang. De resterende 50 ansøgninger blev enten afvist eller afsluttet af anden grund. Antallet af uddelinger og meddelte tilsagn om uddelinger udgjorde for året 49 med et samlet tilsagn om støtte på omkring kr. 63,6 mio.

Fondens Årsrapport for 2007 kan hentes her:

DDMF_aarsberetning_2007

Årsrapport 2007 – Den Danske Maritime Fond