Det er på denne side muligt at søge på og læse om de fleste af Fondens allerede foretagne uddelinger.
Projekterne er opdelt i de respektive år og opdelt efter fem temaer som er, ”Miljø”, ”Rekruttering”,
”Uddannelse”, ”Driftsoptimering” og ”Det Blå Danmark”.

Disse enkelte projektbeskrivelser vil give et indtryk af mangfoldigheden i Fondens uddelinger.

Søg projekter

År
Projekt

Eksempler på støttede projekter:

Støtte til MBA uddannelse
Det Blå Danmark er afhængig af dygtige medarbejdere, og Den Danske Maritime Fond har stor fokus på dette område. Mere end 120 medarbejdere fra Det Blå Danmark har i tidens…
Read more »
Danske Rederier, Pocket Guide on Ballast Water Management
Baggrund Ballastvandskonventionen trådte i kraft den 8. september 2017 - 13 år efter vedtagelsen i IMO i 2004 - og den har været meget lang tid om at gennemgå de…
Read more »
Rosenby Engineering, brandslukningsaggregat “HydroPen”
Baggrund Der opleves et antal alvorlige brande til søs opstået i skibscontainere ombord på danske og internationale skibe. Dette kombineret med en generel stigning af kapaciteten i den globale container…
Read more »
Virsabi ApS, Mixed Reality i shipping
Baggrund Med den rivende udvikling indenfor Virtual og Mixed Reality teknologierne står vi overfor en potentiel revolution af, hvordan vi interagerer med digitalt indhold. Dette vil have stor betydning for,…
Read more »
Maritime DTU m.fl.,, Etablering af ShippingLab (oprindeligt kaldet Blue InnoShip II)
Baggrund En holistisk tilgang til samarbejdet mellem forskning, uddannelse, regulering og den maritime industri er essentiel for at sikre, at Det Blå Danmark fortsat besidder de relevante kompetencer og know-how,…
Read more »
SIMAC, PhD studie i maritim regulering med fokus på ISM koden
Baggrund Den Internationale Maritime organisation (IMO) vedtog i 1993 Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (ISM-koden). I maj 1994 adopterede IMO kapitel IX om…
Read more »
DTU Aqua, Same Risk Area analyse, vandballast
Baggrund IMO konventionen om ballast vandrensning træder i kraft i september 2017. Danmark har bragt i forslag til IMO at der kan gives dispensation indenfor såkaldte ”Same Risk Areas” for…
Read more »
Danske Rederier, Danske Maritime, Danske Havne, Folkemødet på Bornholm 2017
Baggrund Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime ønsker at fortsætte og følge op på tidligere års fælles deltagelse af Det Blå Danmarks fremstød på Folkemødet på Bornholm den 15.-18.…
Read more »
DTU Space, SOx Emissions Innovation Challenge
[caption id="attachment_3860" align="alignnone" width="669"] Fotograf: Kaare Schmidt.[/caption] Baggrund I januar 2015 kom der nye stramme grænser for svovludledning indenfor SOx Emission Control Areas (SECAs). Nye og strammere globale svovlregler træder…
Read more »
WorldCareers, Rekrutteringskampagne 2016 – 2018
Baggrund Kampagnen World Careers blev søsat i 2006 under administration af Danske Rederier (tidligere: Danmarks Rederiforening) og med opbakning fra hele klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede formål for…
Read more »