Det er på denne side muligt at søge på og læse om de fleste af Fondens allerede foretagne uddelinger. Projekterne er opdelt i de respektive år og opdelt efter fire temaer som er, ”Maritime Erhvervsprojekter”, ”Fremme af Det Blå Danmark”, ”Maritim Forskning” og ”Uddannelseslegater”.

Disse enkelte projektbeskrivelser vil give et indtryk af mangfoldigheden i Fondens uddelinger.

Søg projekter

År
Projekt

Eksempler på støttede projekter:

Udtalelse fra MBA Legatmodtager
Den Danske Maritime Fond har til formål at støtte vækst og udvikling af Det Blå Danmark. Et af mange fokusområder er at udvikle talentmassen i den maritime sektor. Fonden ønsker…
Read more »
Fonden Dansk Standard, Udvikling af en ny ISO standard for maritim energieffektivitet
Baggrund IMO vedtog i 2013 Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) med det mål at sænke CO2 udledninger fra skibsfarten med 10%-50%. Men effekten har ikke været som ønsket. En…
Read more »
DTU Skylab, Soft Funding til maritime projekter i DTU Skylabs fundingprogram
Baggrund DTU Skylab Funding er startet i 2014 som et initiativ, der hjælper DTU studerende og yngre forskere med adgang til soft funding og legater fra private fonde. Programmet finder…
Read more »
CBS m.fl., Maritime Research Alliance
   Fotos: Bjarke MacCarthy Baggrund Den maritime forskningsalliance har til formål at styrke den maritime forskning i Danmark på tværs af naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora samt formidlingen af denne forskning gennem…
Read more »
DFDS, Fuel cell test skib (ARK GERMANIA)
Baggrund De danske rederier skal implementere helt nye teknologier for at kunne levere emissions reduktioner i den nødvendige størrelsesorden. Brændselsceller ser ud til at kunne blive en vigtig nul emissions…
Read more »
Maersk Supply Service, Power Supply Buoy
Baggrund De seneste år har det været et øget fokus på at bruge strøm fra land når skibe ligger til kajs, da det vil kunne minimere partikelforureningen og CO2-udledningen. Men…
Read more »
Upteko, Droneassisteret Udvendig Skibsinspektion – del 2
Baggrund Projektet er initieret af, at førende danske rederier i dag oplever stort ressourceforbrug ved den nuværende inspektionspraksis, hvor skibe manuelt inspiceres for skader, slitage og malingsniveau. Skader og stand…
Read more »
CBS, Creating Circular Economy Clusters for Sustainable Ship Recycling in Denmark
  Foto: Milan Seitler on Unsplash. Baggrund Der er store erhvervs- og samfundsøkonomiske muligheder for forsvarligt skibsophug og forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi på udvalgte danske maritime lokaliteter. Udviklingen af…
Read more »
Scoutbase, Datadrevet og systemisk sikkerhedslæring til søs
  Baggrund Projektet ligger i forlængelse af et forudgående projekt støttet af Den Danske Maritime Fond, hvor Scoutbase udviklede grundlaget for Scoutbase: en digital platform, som sætter maritime organisationer i…
Read more »