Tilbage til nyheder 29. marts 2023

Projekter støttet i første uddelingsrunde i 2023

Unsplash, Alle uddelinger marts 2023

Den Danske Maritime Fond har ved første uddelingsrunde i 2023 bevilget 16,3 mio. kr. til Det Blå Danmark. Det fordeler sig på 11 forskellige projekter, der indebærer tidlig finansiering til tre spændende start ups og derudover en række initiativer til forskning og erhvervsudvikling inden for det maritime.

Vi er glade for at se, at den maritime iværksætterlyst fortsætter. Herudover er der bevilget en stor donation til fortsættelsen af Maritime Research Alliance, som fonden for tre år siden også finansierede starten af. Vi ser et stort potentiale i at bibeholde og fortsat udvikle et fælles forum for både de danske universiteter, søfartsskolerne og virksomhederne, hvor forskning, uddannelse og innovation i Det Blå Danmark kan mødes og dele erfaringer.

Der er også gode nyheder på erhvervsudviklingsfronten. Der er blandt andet et spændende projekt under opsejling, Ocean Valley, som Copenhagen Malmö Port står i spidsen for. Støtten går til opbygning af et sekretariat samt det første pilotprojekt indenfor det maritime. Ligeledes er vi glade for at kunne bidrage til ambitionerne i det fynske fyrtårnsprojekt; NextGen Robotics og projekt MARS, der gennem SIMAC har fået en donation til at etablere en mobil, national udstyrsbank til test- og udvikling af maritime autonome løsninger.

De bevilligede projekter er beskrevet kort nedenfor.

Erhvervsprojekter

Konsius er bevilget seed funding til at udvikle et planlægningsværktøj, der kan automatisere crew planning. Formålet med optimeringsværktøjet, er blandt andet at give mulighed for at simulere forskellige scenarier samt skabe indsigt, automatisering og overblik til gavn for både rederi, ship manager og den enkelte sejlende medarbejder.
Du kan læse mere om projektet her

AR-Simply er bevilget seed funding til udvikling af en app løsning, der guider brugere i reparation af maskiner ombord. App’en, der i dag findes i en prototype, kan genkende maskiner realt og bygge en digital model.
Du kan læse mere om projektet her

Scoutbase er bevilget seed funding til videreudvikling af en app, som også tidligere er støttet af Den Danske Maritime Fond. Den har til formål at forandre måden hvorpå, maritime virksomheder tænker sikkerhed og trivsel, og herigennem øge graden af forståelse for de menneskelige faktorer, og hvordan disse påvirker den daglige performance, trivsel og sikkerhed.
Du kan læse mere om projektet her

Maritim forskning

CBS/Maritime Research Alliance har for anden gang fået støtte til etableringen af et varigt organisatorisk og økonomisk fundament for alliancen, der er en netværksorganisation for maritime forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark. Alliancen blev etableret i 2020 med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Konkret vil MRA’s aktiviteter i den kommende femårige periode fokusere på facilitering og koordinering af maritim forskning og uddannelse, udbygning af internationale forsknings- og uddannelsessamarbejder samt udbygning af samarbejder mellem MRA og de maritime erhverv.
Du kan læse mere om projektet her

DFDS har fået støtte til et erhvervsforskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan innovation foregår i Det Blå Danmark samt hvordan de organisatoriske forhold påvirker denne proces. Projektet vil sammenholde praksis med teori indenfor innovation og organisationsforandring, for på den måde at forstå de paradokser, der hersker i søfarten i 2023.
Du kan læse mere om projektet her 

DTU Elektro har fået støtte til et forskningsprojekt, der skal udvikle hardware og software, der kan udføre en præcis måling af våd maling og på baggrund heraf bestemme hærdningsgraden.
Du kan læse mere om projektet her

DTU Mekanik har fået støtte til et forskningsprojekt med stor relevans for udvikling og videreudvikling af dual-fuel skibsmotorer, der kører på forskellige alternative brændstoffer, herunder naturgas, brint og ethan.
Du kan læse mere om projektet her

Maritim erhvervsudvikling

CMP (Copenhagen Malmö Port) har fået støtte til at opbygge og drive et sekretariat, der får til opgave at skabe et innovativt og netværksbaseret økosystem under navnet Ocean Valley. Projektets vision er at gøre regionen til et centralt sted for udviklingen af en grønnere maritim industri. Ambitionen er at samle innovation og viden i en klynge, der skal lave nye løsninger, der gennem fællesskabet kan udvikles bedre og hurtigere på tværs af maritime aktører. Bevillingen går til opbygning af et sekretariat samt et første pilotprojekt indenfor det maritime.
Du kan læse mere om projektet her

SIMAC har fået støtte til etablering af en national udstyrsbank til test og udvikling af maritime autonome løsninger. Dette sker i regi af det fynske fyrtårnsprojekt NextGen Robotics og projekt MARS. Formålet er at understøtte store som små danske udstyrsproducenter i at teste og udvikle nye løsninger til det Blå Danmark og således sikre, at der er basis for udvikling af ”proof-of-concept” samt ”go-to-market” strategier inden for maritime autonome operationer i Danmark.
Du kan læse mere om projektet her

Miljøministeriet har fået støtte til at få lavet en rapport, der har til formål at skabe overblik over mulige løsningsmodeller for at regulere udledningen af scrubbervand i Østersøen og dele af Nordsøen samt de økonomiske konsekvenser det har for erhvervet (rederier, udstyrsproducenter og havne). Rapporten skal fungere som grundlag for de politiske beslutninger om håndtering af problemstillingen.
Du kan læse mere om projektet her

M/S Museet for Søfart har fået en mindre særbevilling oven i donation, som de modtog i 2020 til fornyelse af de faste udstillinger, der dækker over halvdelen af indholdet på det nuværende museum.
Du kan læse mere om den oprindelige bevilling i 2020 her