Tilbage til nyheder 28. juni 2022

Projekter støttet i årets anden uddelingsrunde

Alle uddelinger juni 2022

Den Danske Maritime Fond har ved årets anden uddelingsrunde bevilget over 20 mio. kr. til Det Blå Danmark fordelt på 12 projekter.

Vi har igen modtaget ansøgninger fra mange iværksættere, som vi er glade for at kunne give det første rygstød i udviklingen af koncepter og produkt. Herudover er der nogle prominente almennyttige projekter, som vi også er begejstrede over at kunne være med til at finansiere. Det drejer sig om World Careers, der hjemtages til Danske Rederier, ligesom ShippingLab har fået midler til at fortsætte det gode arbejde med nye initiativer.

Alle bevilligede projekter er beskrevet kort nedenfor.

Erhvervsprojekter

Smart-Marine ApS har fået støtte til markedsmodning af et drænsystem til store skibsmotorer og færdigudvikling af en slamopsamlingsenhed med system til genbrug af smøreolie. Det vurderes, at der kan genbruges op til 70% af den store mængde smøreolie, der anvendes, og som p.t. bortskaffes som slam.
Læs mere om projektet her.

Kurvatur A/S har fået støtte til udvikling af en ny metode til formning af kompositmateriale til brug i større tonnage, herunder fremtidens eldrevne skibe og færger. Metoden omhandler produktion af præfabrikerede modulære 3D-termoformede paneler. Materialernes lave vægt sikrer energibesparelser.
Læs mere om projektet her.

HullROVER ApS har fået støtte til et teknisk udviklingsprojekt for at finde og teste et endeligt design af en prototype for en ny og mere håndterbar renserobot for skibe. Slutproduktet vil være en letvægtsrobot til omkostningseffektiv rensning af skibsskrog under vand. Produktet er målrettet eksisterende dykkervirksomheder, som allerede i dag leverer rense- og inspektionsydelser til skibsfarten. Læs mere om projektet her.

Flowty ApS har fået støtte til at udvikle en platform, der med avancerede IT-værktøjer som AI og algoritmer kan foreslå løsninger til matematisk optimering af specifikke planlægningsopgaver, både kommercielle og operationelle, i den maritime sektor.
Læs mere om projektet her.

Renable ApS har fået støtte til et projekt, der skal skabe transparens, sporbarhed, målbarhed og certificérbarhed indenfor skibsophug og -genbrug. Løsningen henvender sig til rederier, der står over skibsophug og ønsker at kunne dokumentere under hvilke omstændigheder, deres skibe bliver recycled, hvor de forskellige materialestrømme går hen, og i hvor høj grad de bliver genbrugt til noget nyttigt. Ud over at tilsikre transparens og certificérbarhed skal projektet ved hjælp af kunstig intelligens og blockchain tilsikre, at CO2 aftrykket fra ophugningsprocessen reduceres, så kun de mest klimavenlige processer og anlæg anvendes.
Læs mere om projektet her.

EV.FIREE ApS har fået støtte til at udvikle en fleksibel og nyskabende løsning til litiumbrande i elbiler i forbindelse med søtransport. Løsningen består af en indkapsling og drukning af den brændende elbil ved et vandbassin.
Læs mere om projektet her.

Almennyttige projekter

ShippingLAB har fået støtte til en række nye konkrete projekter under overskrifterne digitalisering og grøn omstilling, der skal udvikle nye løsninger til national og global skibsfart. Målet er gennem samarbejde mellem industri og universiteter at øge kompetence- og vidensniveauet i Det Blå Danmark gennem udviklingen af grønne og mere energieffektive løsninger til gavn for såvel erhvervet som klimaet.
Læs mere om projektet her.

DFDS har fået støtte til et forstudie for retrofit af en eksisterende RoRo-færge med et brintelektrisk fremdriftssystem. Tanken er at kickstarte implementeringen af brint til fremdrivning på store RoRo-skibe via retrofit løsning. Ud over at bringe DFDS et skridt nærmere målet om omstilling af deres skibe til at være CO2-neutrale, vil projektet bidrage med vigtig viden til andre aktører i både søfart og energisektoren.
Læs mere om projektet her.

Danske Rederier har fået støtte til at hjemtage World Careers fra MARLOG. Kampagnen vil fortsat have fokus på det generelle kendskab til maritime uddannelser og karriereveje og vil i perioden også have særligt fokus på diversitet og bæredygtighed, de maritime og tekniske erhvervsrettede uddannelser, IT-uddannelserne i shipping samt målgruppen 13-17-årige.
Læs mere om projektet her.

Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping har fået støtte et at designe et første af sin slags ”Book & Claim-system”, der vil give shippingindustrien et grundlæggende middel, både på nationalt, regionalt og globalt plan, til at dekarbonisere shipping operationer og blive kompenseret fra forbrugerens side for denne service. Kompensation fra forbrugerne er nødvendig for at fremskynde udviklingen, da grønne brændstoffer i dag er væsentlig dyrere end de traditionelle brændstoffer. Populært sagt kan et sådant system sammenlignes med luftfartens ordninger, hvor flyrejsende kan betale en merpris for klimakompensation.
Læs mere om projektet her.

DTU Compute har fået støtte til at etablere en maritim innovationszone på Digital Tech Summit (25-26. oktober 2022) med deltagelse af maritime virksomheder. Det maritime område vil sætte fokus på bæredygtighed samt integration og samspil via ny teknologi med andre sektorer.
Læs mere om projektet her.

CBS har fået støtte til at afdække udfordringer og udvikle løsningsmodeller for havnenes rolle i omstillingen til grønne brændstoffer, særligt i relation til havnenes placering i regionale og globale netværk (hhv. “hydrogen valleys” og grønne korridorer). Desuden er det ambitionen at udvikle et globalt partnerskab til koordineret løsning af skibsfartens energiomstilling og den rolle, havne og havnenetværk spiller heri.
Læs mere om projektet her.

Støtte til de almennyttige projekter ovenfor er bl.a. muliggjort af bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.