Ny Søgning

Portchain, Berth Optimization Engine

Portchain_billede

Baggrund

Portchain er et dansk startup med fokus på at forbedre koordineringen af havneanløb for containerskibe, med fokus på at gøre processen mere effektiv for rederier, terminaler, skibsagenter, havnemyndigheder, samt service providers (NSPer). For en containerterminal er det essentielt at udnytte sine ressourcer bedst muligt. En af de vigtigste ressourcer er kajpladsen, som er begrænset, og derfor spiller en nøglerolle for en terminals samlede kapacitet. I dag foregår en stor del af planlægningen manuelt, hvilket gør det umuligt at have overblik over alle implikationerne ved forskellige beslutninger.Portchain har udviklet en optimeringsmotor der kan støtte terminalplanlæggere i at optimere deres ressourcer.

Projekt

Formålet med projektet er at videreudvikle optimeringsmotoren, således at produktet kan kommercialiseres og fungere i en operationel hverdag for en terminal.

Forventede resultater

Det forventes at færdigudvikle første version af softwaren til et niveau, hvor det kan benyttes live af en planlægger til at forbedre udnyttelsen af terminalen.