Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli, 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.

Danmarks Skibskredit A/S er en højt specialiseret nicheaktør som yder lån til førende rederier på globalt plan mod pant i skib. Med base i København og en udlånsportefølje i omegnen af DKK 35-40 mia. er man en markant spiller i skibsfinansieringsmarkedet. Denne position bruger man blandt andet til at fremme industriens grønne omstilling og understøtte kundernes transformation mod CO2 neutral shipping.
Læs mere om virksomheden på deres hjemmeside www.skibskredit.dk.

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter. Dette med et mål om at skabe nye arbejdspladser og styrke branchen internationalt. Vi ønsker at styrke og medvirke til at forme det fremtidige Blå Danmark gennem støtte af;
  aktiviteter indenfor fremtidens måde at effektivisere, optimere, automatisere og digitalisere i den maritime sektor
  aktiviteter, der medvirker til grøn omstilling af Det Blå Danmark
  markeds- og praksisnær maritim forskning, produktudvikling og udvikling af nye forretningsmodeller
  rekruttering og branding, udvikling af maritime uddannelser og kompetenceudvikling af den nødvendige og fremtidsorienterede maritime arbejdskraft.
  aktiviteter i den maritime sektor, der understøtter FNs 17 Verdensmål, eksempelvis (men ikke begrænset til) klima, miljø, cirkularitet, innovation, uddannelse, lige muligheder
  aktiviteter, der fremmer kendskabet til Det Blå Danmark generelt, herunder støtte til politiske initiativer

I vores uddelinger er vi risikovillige og stræber efter at præge udviklingen gennem fokusering på innovative og fremtidsorienterede projekter. Vi ønsker tillige, at initiativerne bedst muligt kommer til at gavne forskellige faglige og geografiske områder inden for Det Blå Danmark.

Vi ønsker at skabe en pipeline af relevante projektområder – fordelt mellem erhvervsmæssige og almennyttige projekter – for at styrke den langsigtede vækst. For erhvervsmæssige projekter prioriterer vi særligt ”early engagement funding” af start-ups/scale-ups med risikovillig kapital, men har også fokus på medfinansiering af R&D/innovationsprojekter i etablerede virksomheder.Vi ønsker at brede vore midler ud til flere modtagere af mindre bevillinger fremfor få større projekter. For almennyttige projekter er kravet, at bevillinger skal have et klart erhvervsorienteret indhold med et fremtidigt og erhvervsudviklende mål.

Vi vil bidrage til at bygge bro mellem Det Blå Danmarks virksomheder, de maritime uddannelsesinstitutioner og universiteter med henblik på at skabe de rette tværfaglige betingelser for kontinuerligt at udvikle Det Blå Danmark.

Gennem generel orientering, aktiv videnssøgning og -deling, markedsopfølgning, inspiration fra andre innovative industrier og et aktivt netværk, tilstræber vi at opnå en solid indsigt i udviklingen inden for Det Blå Danmark, således at vi kan støtte projektansøgere med professionel rådgivning.

Vi ønsker at arbejde med en digital og smidig ansøgningsproces og efterfølgende sagsbehandling, således at der sikres en høj kvalitet i udviklingen af projekterne til gavn for Det Blå Danmark.