Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli, 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes og branchen styrkes internationalt.

Vi ønsker at styrke og medvirke til at forme det fremtidige Blå Danmark gennem støtte af :
• rekruttering, udvikling og uddannelse af den nødvendige og fremtidsorienterede maritime arbejdskraft
• markeds- og praksisnær maritim forskning, produkt- og serviceudvikling og udvikling af nye forretningsmodeller
• aktiviteter indenfor fremtidens måde at effektivisere, optimere, automatisere og digitalisere i den maritime sektor
• aktiviteter i den maritime sektor, der understøtter FNs 17 Verdensmål, eksempelvis (men ikke begrænset til) klima, miljø, cirkularitet, innovation, uddannelse, lige muligheder.
• aktiviteter, der fremmer kendskabet til Det Blå Danmark generelt, herunder støtte til politiske initiativer

I vores uddelinger er vi risikovillige og stræber efter at præge udviklingen gennem fokusering på innovative og fremtidsorienterede projekter. Vi ønsker tillige, at initiativerne bedst muligt kommer til at gavne forskellige faglige og geografiske områder inden for Det Blå Danmark.

Vi ønsker at skabe en pipeline af relevante projektområder – fordelt mellem erhvervsmæssige og almennyttige uddelinger – for at styrke den langsigtede vækst. For erhvervsmæssige projekter prioriterer vi særligt ”early engagement funding” af start-ups med risikovillig kapital (lån) men har også fokus på ”moderate risk” initiativer i scale-up/SMV segmentet. Vi ønsker at brede vore midler ud til flere modtagere af mindre bevillinger fremfor få større projekter.

Vi vil bidrage til at bygge bro mellem Det Blå Danmarks virksomheder, uddannelsesinstitutionerne og universiteterne med henblik på at skabe de rette tværfaglige betingelser for kontinuerligt at udvikle de maritime centre i Danmark.

Gennem generel orientering, aktiv videnssøgning og -deling, markedsopfølgning, inspiration fra andre innovative industrier og et aktivt netværk, tilstræber vi at opnå en solid indsigt i udviklingen inden for Det Blå Danmark, således at vi kan støtte projektansøgere med professionel rådgivning.

Vi ønsker at arbejde med en effektiv og smidig sagsbehandling, således at der sikres en høj kvalitet i udviklingen af projekterne til gavn for Det Blå Danmark.

En generel præsentation af Fonden kan ses her: DDMF sept 2020