Tilbage til nyheder 11. oktober 2023

Ny teknologi skal hjælpe med at indfri Danmarks klimamål

Billede

I fremtiden kan cirka 1 million tons CO2 hvert år blive pumpet ned i Lollands undergrund. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond undersøger CarbonCuts muligheden for at anvende et mobilt og flydende mellemlager til opbevaring af CO2, der skal gøre processen mere omkostningseffektiv og fleksibel.

Det kræver konkrete og innovative løsninger, hvis vi skal i mål med klimaambitionerne. Derfor knokler CarbonCuts med at undersøge potentialet for at lagre CO2 i den danske undergrund. Metoden går også under navnet CCS – fangst og lagring af CO2 – og spiller en stor rolle i Danmarks klimastrategi.

CCS-sektoren er i hastig vækst, og CarbonCuts er frontløbere inden for sikker, permanent og omkostningseffektiv CO2-lagring på land. Det gør de blandt andet med CO2-lagringsprojektet med navnet “Ruby Projektet”. Ambitionen er årligt at pumpe cirka 1 million tons CO2 ned i Lollands undergrund, når anlægget ventes at stå klar i 2030.

CarbonCuts er i projektets indledende fase ved at undersøge, hvordan de kan importere og lagre CO2 på den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive måde. I den sammenhæng har de fået støtte fra Den Danske Maritime Fond til at undersøge muligheden for at anvende en mobil, flydende barge til at etablere et mellemlager til den importerede CO2, inden den lagres permanent i undergrunden.

”Specialdesignede CO2-skibe kan transportere CO2 over hav til det landbaserede lager, men der er behov for, at CO2en opbevares på et mellemlager, inden det lagres permanent i undergrunden. Vi undersøger, om en flydende barge kan være en mere omkostningseffektiv og fleksibel løsning end de øvrige metoder,” siger Jesper Meyer, der er Business Development Manager hos CarbonCuts.

Målet med undersøgelsen er at estimere de nødvendige investeringer, driftsomkostninger og tekniske muligheder for at etablere mellemlagret, så CarbonCuts kan sammenligne med alternative løsninger på et oplyst og fyldestgørende grundlag – og dermed sikre mest muligt CO2-reduktion for pengene.

Bæredygtighed kræver investeringer

Den maritime sektor kommer med al sandsynlighed til at spille en stor og vigtig rolle i fremtidens CO2-transport, da specialdesignede CO2-skibe er en fleksibel måde at fragte CO2 fra udleder til lagerfacilitet.

Ifølge Lotte G. Lundberg, der er Direktør hos Den Danske Maritime Fond, er projekter som dette et stærkt eksempel på, hvorfor det er vigtigt at indtænke den maritime sektor i de grønne løsninger.

”De maritime erhverv besidder en teknologisk snilde og innovative løsninger, som vi absolut bør trække på, når det kommer til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger. Shipping-erhvervet er en af de globale first movers på grøn omstilling og har som den eneste sektor etableret globale mål for drivhusgasemissioner. Nu begynder det for alvor at tage fat. CarbonCuts er et rigtigt godt eksempel på brobygningen mellem innovative løsninger på land og til vands, og projektet er tilsigtet som åben innovation, så Det Blå Danmark i fremtiden kan drage nytte af CarbonCuts’ konklusioner,” siger Lotte G. Lundberg.

Støtten til projektet er ifølge Den Danske Maritime Fond helt afgørende for, at branchen som helhed kan udvikle sig og opnå den nødvendige viden på CCS-området. Et nyt område, der er afhængig af investeringer, hvis det skal udvikle sig til i fremtiden at blive en afgørende del af klimaløsningen. Og for CarbonCuts er støtten fra Den Danske Maritime Fond bestemt ikke ubetydelig.

”Støtten betyder helt konkret, at vi har mulighed for at starte barge-projektet op. En af de største udfordringer ved CCS er, at det er meget omkostningstungt, men Fondens støtte giver os adgang til ekstra kapital, så vi kan undersøge og vælge de bedste teknologiløsninger. Realiseringen af CO2-lagring er et afgørende skridt for, at Danmark kan blive CO2-neutral,” siger Jesper Meyer.

Projektet skal kickstarte videndeling på området

CarbonCuts blev stiftet i 2022 af CEO og grundlægger Ken Wesnæs, der har over 30 års erfaring fra energisektoren. Hovedinvestor i CarbonCuts er norske BlueNord, der ejer mere end en tredjedel af Dansk Undergrundskonsortium (DUC), som råder over størstedelen af olie- og gasaktiviteterne i den danske Nordsø. CarbonCuts er undergrundseksperter, og deres erfaring spiller derfor en nøglerolle i den hurtigt voksende CCS-sektor. Ved at kombinere undergrundserfaringen med ekspertviden på tværs af andre fagområder bidrager CarbonCuts til at omstille Danmark gennem innovation, tværfaglighed og samarbejde.

Netop tværfagligt samarbejde og innovative løsninger er afgørende for, at Danmark kan opfylde både internationale klimaforpligtelser og nationale målsætninger. Derfor bliver resultaterne af CarbonCuts’ undersøgelse også offentliggjort for øvrige aktører på markedet, så alle får adgang til den værdifulde indsigt.

”CO2-lagring er ikke til at komme uden om, hvis vi skal have en chance for at leve op til vores klimamål. Alle de indsigter, vi opnår i forbindelse med at undersøge muligheden for at anvende en mobil, flydende barge, bliver tilgængelige for alle øvrige aktører, der arbejder for at skabe grønne løsninger. Jo flere aktører, der videndeler og sparrer med hinanden, desto bedre og hurtigere løsninger kan vi sammen skabe. Og det øger i sidste ende vores chancer for at lykkes med projektet og på den måde arbejde hen mod en grønnere fremtid,” siger Jesper Meyer.

Du kan læse mere om teknologien og CarbonCuts her.