Tilbage til projekter 1. Maritime erhvervsprojekter - 2020

Merrytime Software, DockPlan WEB

Illustration

Baggrund

DockPlan er et eksisterende softwareprodukt, der anvendes til styring af processen omkring dokning af skibe. Programmet benyttes til at specificere de dokningsopgaver, der udgør dokningsspecifikationen, og til at indhente og sammenligne værftstilbud. Programmet håndterer endvidere selve dokningsprocessen, status og opfølgning på igangværende jobs, omkostningsoverblik, udsendt personel m.v..

DockPlan er i dag en traditionel desktop-applikation, der er installeret på brugerens computer, men systemet har yderligere stort potentiale, ved at lade det udvikle til en web-applikation, og ved at drage nytte af de muligheder, som denne teknologi giver.

Projekt

Som web-applikation kan DockPlan udbydes som en samarbejdsplatform for alle dokningens interessenter. Der skal ikke længere installeres software hos brugerne, i stedet tilgår man systemet på internettet, ved brug af en standard web-browser.

Forskellige brugere kan, uanset geografisk lokation, inviteres til at deltage i dokningen, eller i udvalgte jobs i dokningsspecifikationen. Den dokningsansvarlige kan tildele inviterede brugere forskellige roller på dokningen, hvilket giver adgang til afgrænset data og bestemt funktionalitet.

Som web-applikation kan DockPlan automatisk indhente pristilbud hos værfter og underleverandører, og advisere den dokningsansvarlige, når sådanne tilbud er modtaget. Værfter og underleverandører vil modtage et link til dokningen, hvori de præsenteres for de opgaver hvortil deres tilbud ønskes, sammen med den information de behøver for at kunne afgive tilbud.

Forventede resultater

Projektet vil i betydelig grad automatisere og digitalisere området for skibsdokninger. Blandt andet sker al interaktion og informationsudveksling vedrørende dokningen direkte i systemet, ligesom systemet automatisk adviserer involverede parter om relevante hændelser på dokningen, såsom ændringer, forsinkelser, materialeleverancer m.v.

Som web-applikation opdateres dokningernes data i DockPlan momentant og på global basis. Skibets ejere, den tekniske afdeling, eller andre interessenter, vil således kunne følge status på igangværende dokninger i realtid.

Som et vigtigt led i digitalisering af processen omkring skibsdokninger, vil systemet desuden tilbyde mulighed for fuld integration til andre systemer, såsom PMS-, indkøbs- og budgetsystemer.

Første version af den nye DockPlan er planlagt til september 2020. Udviklingsprojektet fortsætter igennem 2021 og 2022 med kvartalsvis frigivelse af ny funktionalitet.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her: Projektrapport