Ny Søgning

MDC, Fremtidsværksted for maritime uddannelser

fremtidsværksted

Baggrund

Søfarten er under hastig forandring. Vi er på tærsklen til implementering af nye digitale løsninger og forretningsmodeller som forbedrede kommunikationssystemer, sensor teknologi, automatik, robotter og ikke mindst autonome systemer. Den søfarende er central for denne omstilling. På den ene side er der strikse krav til uddannelse og certificering fra både kunder og myndigheder, herunder de kvalifikations- og uddannelseskrav som STCW konventionen stiller til skibsførere, officerer og vagthavende personale på søgående handelsskibe. Eller kundekrav fra f.eks. afskibere af olieprodukter. På den anden side har vi den tekniske udvikling, der sætter krav til nye kompetencer og færdigheder, som ikke nødvendigvis er forankret i de før nævnte krav.

Projekt

Fremtidsværkstedet vil give bud på kompetencekravene til fremtidens søfarende, hvad enten de befinder sig ombord på skibene eller måske fjernovervåger fra land. Fremtidsværkstedet vil involvere eksperter og fagpersoner med indsigt i skibsdrift, forandringsledelse, kompetenceudvikling og teknologi. Fremtidsværkstedet vil blive professionelt faciliteret i løbet af en enkelt dag for at opnå den bedste effekt. Fremtidsværkstedet vil blive afholdt i Svendborg d. 24. januar 2018, umiddelbart før MARCOMP konferencen, således at der vil være en konkret afrapportering for et relevant publikum, så der sikres maksimal effekt af arbejdet.

Forventede resultater

Som direkte springbræt fra Fremtidsværkstedet, holder deltagerne indlæg med deres overvejelser, konklusioner og anbefalinger på MARCOMP konferencen d. 25. januar 2018. Der udarbejdes ligeledes mindst artikler de maritime fagblade. Materialet gøres ligeledes tilgængeligt på www.mdc.center som et summary, som kan bruges af interessenter, herunder offentlige myndigheder, undervisningsinstitutioner, træningscentre, rederier og organisationer i debatten samt i videre projektaktiviteter omkring fremtidens kompetencer. Efter afrapportering på MARCOMP forventes det at flere aktører bliver flere inspireret af resultaterne til det videre arbejde. F.eks. kan kompetencespørgsmålet inddrages tidligt i arbejdet med f.eks. autonome skibe og øget digitalisering. Projekterne får herved fokus på at indarbejde kompetencer og den menneskelige faktor. Desuden får myndigheder og maritime uddannelsesinstitutioner inspiration omkring nye forhold vedr. indførelse af digital teknologi i skibene. Dette kan inspirere arbejdet med udvikling af de danske uddannelser – og på sigt få indflydelse på udformningen af internationale konventioner på området.