Ny Søgning

Maritime DTU m.fl.,, Etablering af ShippingLab (oprindeligt kaldet Blue InnoShip II)

Blue INNOship II - Maritime Fond - Blå

Baggrund

En holistisk tilgang til samarbejdet mellem forskning, uddannelse, regulering og den maritime industri er essentiel for at sikre, at Det Blå Danmark fortsat besidder de relevante kompetencer og know-how, der skal være med til at skabe innovation og konkurrencefordele. I april 2017 anbefalede Det Blå Vækstteam en fortsættelse af Blue INNOship for at sætte fokus på den hurtigt voksende digitalisering og automatisering, som vil skabe et mere komplekst og udfordrende miljø at navigere i for Det Blå Danmark.

Projekt

Projektet har til formål at bidrage til, at det Blå Danmark er klar til at håndtere fremtidens udfordringer, hvor især digitalisering er et nøgleord. Der igangsættes en proces, som består af samspil mellem industrien, universiteter, maritime professionsskoler, GTS institutter, organisationer og myndigheder, mv. Det er vigtigt, at det ikke kun er deltagerne fra det nuværende Blue INNOship, der deltager, men at alle stakeholders i det Blå Danmark inviteres. Samtidig skal der søges inddraget aktører, der kan være med til at give stakeholdere i Det Blå Danmark nye perspektiver på udviklingspotentialer og samarbejder, herunder gennem udenlandske aktører. Blue INNOship II arbejdet vil have udgangspunkt i ”fremtidens smarte skib”, hvilket bl.a. kan dække over digitale og elektroniske løsninger, big data, udstyr med måle- og kontrol interfaces, beslutningsstøtte og Internet of Things, cybersikkerhed, fremtidens forretningsmodeller, bæredygtighed og energieffektivitet.

Forventede resultater

Projektet skal udmønte sig i to leverancer:
1. En platform, der med udgangspunkt i Vækstteamets rapport beskriver Det Blå Danmarks styrker, udfordringer og udviklingsmuligheder mv. Samtidig med, at platformen tager udgangspunkt i ”fremtidens smarte skib”, skal den opstille grænseflader i forhold til fx havne samt transport- og logistiksystemer.
2. En Blue INNOship II ansøgning til Innovationsfonden, hvor der fokuseres på ”fremtidens smarte skib”. Arbejdet med grænseflader skal åbne op over for, at der kan iværksættes projekter ud over Blue INNOship II.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her: Etablering af ShippingLab, slutrapport