Ny Søgning

MARCOD, Maritim lærlingekoordinator

Billede 1Billede 2

Baggrund

MARCOD er i dag administrator for en velfungerende lærlingeordning, der er finansieret af de deltagende virksomheder. Lærlingeordningen har nået sin fulde kapacitet, og grundet yderligere interesse i den nordjyske maritime branche blev endnu en lærlingekoordinator ansat feb. 2016. Denne ordning er endnu ikke fuldt virksomhedsfinansieret, men der findes et yderligere potentiale blandt de maritime virksomheder, hvor udfordringen med kvalificeret arbejdskraft og uddannelse ønskes adresseret.

Projekt

Det igangsatte projekt fortsættes med midler fra Den Danske Maritime Fond og indsatsen koncentreres fortsat om støtte virksomhedernes arbejde med lærlinge og uddannelse. Der skal i den forbindelse rekrutteres flere virksomheder, der har behov for støtte og administration af lærlinge. Flere virksomheder har udtrykt ønske om hjælp til særlige rotationsordninger, hvor lærlinge tilbydes faglige ophold i andre virksomheder. Det har betydning for især mindre virksomheder, der har svært ved at opfylde kravene til indholdet på uddannelsen. Herudover skal projektet fortsat brande og synliggøre job- og uddannelsesmuligheder i Det blå Danmark.

Forventede resultater

Som nordjysk regionalt maritimt videns- og brancheudviklingscenter er det MARCOD’s formål at understøtte økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet blandt de små og mellemstore maritime virksomheder i Nordjylland. Projektets indsats forventes at tilføje branchen yderligere 20 lærlinge i projektperioden og heriblandt et antal rotationsordninger. Målet er desuden, at ordningen skal være fuldt virksomhedsfinansieret med et tilstrækkeligt antal deltagende virksomheder.