Ny Søgning

Green Ship of the Future, Retrofit

Lise - Montreal 1

Baggrund

Den maritime industri står overfor alvorlige udfordringer, når det kommer til at reducere industriens udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Mens der, med rette, er stor fokus på reduktionsmålene i 2030 og 2050, så er der behov for at nedbringe udledningen også på den korte bane. En stor andel af den globale flåde står ikke overfor at skulle udskiftes lige foreløbig, og skal derfor reducere deres udledning markant. I hvor høj grad det kan lade sig gøre, afhænger af de valg rederiet tager i forhold til retrofit. Beslutninger om dette tages som oftest med udgangspunkt i den enkelte teknologis reduktionspotentiale, uden at se på det samlede system.

Projekt

Med dette projekt ønsker partnerne at undersøge, hvor meget man kan reducere CO2 udledningen ved at benytte eksisterende teknologi. Samtidig ønsker man at se på sammenhæng og kausalitet mellem teknologierne for at estimere det samlede reduktionspotentiale af en gruppe af teknologier. I projektet arbejder partnerne med data fra 3 skibstyper, der alle er repræsentative for en stor del af den eksisterende flåde. Alle beregninger foretages på baggrund af data fra de tre skibe og evalueres i samarbejde med rederiet.

Forventede resultater

Ved projektets afslutning forventer partnerne at kunne præsentere 3 cases, der behandler retrofit løsninger og deres potentiale i forhold til at reducere brændstofforbrug og CO2 udledning. De tre cases skal inspirere andre rederier til i højere grad at investere i eksisterende teknologi, således at CO2 udledningen fra maritim transport også nedbringes på kort sigt.GSF Retrofit Project

Projektresultat

Afsluttende rapport kan læses her: GSF Retrofit Project

Link til pressemeddelselse (maj 2020): https://greenship.org/press/markante-energioptimeringer-af-skibe-kan-tjenes-hjem-pa-under-tre-ar/