Den Danske Maritime Fond har i forbindelse med arbejdet med god fondsledelse udarbejdet en redegørelse for god fondsledelse jævnfør årsregnskabslovens paragraf 77 a. Redegørelsen opdateres en gang om året. Den nuværende redegørelse knytter sig til Den Danske Maritime Fonds årsrapport for 2022.

Den Danske Maritime Fond, Redegørelse om god fondsledelse 2022

Redegørelse om god fondsledelse for årene 2016-2021:

Den Danske Maritime Fond, Redegørelse om god fondsledelse 2021

Den Danske Maritime Fond, Redegørelse om god fondsledelse 2020

Den Danske Maritime Fond, Redegørelse om god fondsledelse 2019

Den Danske Maritime Fond, Redegørelse om god fondsledelse 2018

Den Danske Maritime Fond, Redegørelse om god fondsledelse 2017

Infoboks

Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S, og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.