Herunder kan ses Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jævnfør årsregnskabslovens paragraf 77 a.

Den Danske Maritime Fond, “God Fondsledelse 2017”

Den Danske Maritime Fond, “God Fondsledelse 2016”

Den Danske Maritime Fond, ”God Fondsledelse 2015”

Infoboks

Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S, og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.