Ny Søgning

Fyns Maritime Klynge, Lærlingekoordinator 2018

FAYARD præsenterer praktikpladser på Langtved friskole

Baggrund

I 2016/2017 er opnået positive resultater i forhold til etablering af flere praktikpladser inden for især smede, skibsmontør og industritekniker på Fyn. Erfaring fra det forløbne år mht. ”uddannelseskoordinatoren” viser dog, at projektet endnu ikke er selvkørende, som den ”kendte” model hos MARCOD i Frederikshavn. Det er synligt, at der skal mere til, og at det er et langt sejt træk. Der skal skabes flere praktikpladser hos virksomhederne, og de faglige uddannelser og mulige karriere veje inden for den maritime branche, skal synliggøres for de unge, der står over for valg af uddannelsesretning.

Projekt

Videreførsel af projektet i 2018 giver mulighed for at Fyns Maritime Klynge kan fortsætte arbejdet med at skabe flere praktikpladser inden for de maritime fagområder, især smede, skibsmontør og industritekniker, men også andre faglige uddannelser, der understøtter behovene i den maritime branche. Der vil i denne periode blive lagt meget vægt på samarbejdet mellem grundskolerne, erhvervsskolerne og virksomhederne, f.eks. via etablering af besøg på grundskolerne, hvor virksomhedernes repræsentanter kan komme tæt på eleverne og formidle de gode uddannelser og praktikpladser, som de stiller til rådighed.

Forventede resultater

I projektperioden vil der fortsat blive arbejdet på at etablere flere praktikpladser, men også fastholdelse af de praktikpladser, der blev opnået og etableret i den forrige periode. Der vil blive søgt samarbejde med øvrige interessenter på området og der vil blive søgt bæredygtighed for ”jobbet” via forskellige former for tilskud, funding, medlemsbetaling og lignende. Et vigtigt mål for perioden er at få skabt et tæt samarbejde mellem grundskolerne og virksomhederne, få synliggjort de gode uddannelsesmuligheder, der er i det Blå Danmark, og ikke mindst karrieremulighederne inden for det maritime.