Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til udvikling og fremme af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri.

Fondens formål tilgodeses ved at yde økonomisk støtte til aktiviteter, der tjener Fondens formål.

Den Danske Maritime Fond – Fundats (opdateret juli 2018)

Infoboks

Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S, og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.