Næste ansøgningsfrist er:

Fredag den 26. januar 2024

Endelig afgørelse kan forventes i anden halvdel af marts 2024.

 

Kommende ansøgningsfrister:

  • Fredag den 26. april 2024
  • Fredag den 16. august 2024
  • Fredag den 25. oktober 2024.

Vedr. MBA legater modtager og behandler vi løbende ansøgninger. Ansøgningsfristen er senest 4 uger før uddannelsens påbegyndelse.

Ansøgningsfrist for MBA legater:

Ansøgninger om MBA legat behandles løbende. Ansøgningsfristen er senest 4 uger før uddannelsens påbegyndelse.

Nærmere information kan findes under “Vejledning for ansøgning”.

Ansøgninger for medarbejdere, der allerede er påbegyndt uddannelsen, kan dog ikke imødekommes.

Infoboks

Fondens uddelinger skal støtte udviklingen af Det Blå Danmark, være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter, gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter, gerne have en katalytisk effekt, gerne skabe nye job, og have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter, og endeligt gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/ henføres til FN’s 17 Verdensmål.