Næste ansøgningsfrist er:

Fredag den 29. januar 2021, klokken 12:00.

Endelig afgørelse kan forventes i anden halvdel af marts 2021.

Bemærk at der gælder særlige ansøgningsfrister for uddannelseslegater til MBA og maritim diplomuddannelse.

Mere information kan findes her på siden.

Kommende ansøgningsfrister:

Fredag den 29. januar 2021, kl. 12:00.

Torsdag den 29. april 2021, kl. 12:00.

Fredag den 20. august 2021, kl. 12:00

Fredag den 29. oktober 2021, kl. 12:00.

Ansøgningsfrist for uddannelseslegater til MBA og maritim diplomuddannelse:

Ansøgninger om legat til MBA og maritim diplomuddannelse behandles løbende. Ansøgningsfristen er senest 4 uger før uddannelsens påbegyndelse.

Nærmere information nedenfor (uddannelsesfokus for 2020) samt under “Vejledning for ansøgning”.

Ansøgninger for medarbejdere, der allerede er påbegyndt uddannelsen, kan dog ikke imødekommes.

Uddannelsesfokus for 2020:

Den Danske Maritime Fond fokuserer i 2020 på en række initiativer, rettet mod uddannelse og efteruddannelse i Det Blå Danmark.
En oversigt over initiativerne kan ses her: Uddannelsesfokus i 2020

Infoboks

Fondens uddelinger skal støtte udviklingen af Det Blå Danmark, være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter, gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter, gerne have en katalytisk effekt, gerne skabe nye job, og have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter, og endeligt gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/ henføres til FN’s 17 Verdensmål.