Næste ansøgningsfrist er:

Fredag den 27. januar 2023

Endelig afgørelse kan forventes medio februar 2023.

 

Kommende ansøgningsfrister:

Fredag den 28. april 2023

Vedr. MBA og andre legater modtager og behandler vi løbende ansøgninger. Ansøgningsfristen er senest 4 uger før uddannelsens påbegyndelse.

Ansøgningsfrist for uddannelseslegater til MBA og maritim diplom- og akademiuddannelse:

Ansøgninger om legat til MBA og maritim diplom- og akademiuddannelse behandles løbende. Ansøgningsfristen er senest 4 uger før uddannelsens påbegyndelse.

Nærmere information kan findes under “Vejledning for ansøgning”.

Ansøgninger for medarbejdere, der allerede er påbegyndt uddannelsen, kan dog ikke imødekommes.

Infoboks

Fondens uddelinger skal støtte udviklingen af Det Blå Danmark, være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter, gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter, gerne have en katalytisk effekt, gerne skabe nye job, og have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter, og endeligt gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/ henføres til FN’s 17 Verdensmål.