Tilbage til nyheder 26. oktober 2022

Forskere vil optimere trailertransport med innovativt tracking-system

Historie2_trackingsystem

Et forskningssamarbejde har affødt en prototype på en kamera-baseret tracking løsning, der kan identificere og lokalisere trailere på havneterminaler samt ombord på skibe. De to forskere har nu startet virksomheden VizTrack, hvor de med seed funding fra Den Danske Maritime Fond i de kommende år skal færdigudvikle og kommercialisere produktet til gavn for den maritime trailertransport på tværs af Europa.

Danmark er en søfartsnation, som eksporterer og importerer et betydeligt antal varer til vands. Det kræver gode logistikløsninger på de danske havneterminaler, så skibe, der losser og laster, kan gøre det så kosteffektivt som muligt. Dette gælder ikke mindst i forhold til trailertransport, som kan skabe udfordringer.

Det har Niels Gorm Rytter og Mairo Leirer, der er seniorforskere hos hhv. Syddansk Universitet og Tallinn University of Technology, siden 2017 arbejdet på at udvikle en innovativ løsning til. De har startet virksomheden VizTrack, hvor de ved hjælp af en monterbar hardwareboks, kan lokalisere trailere, når de flyttes rundt i havneterminaler og ombord på skibe. Projektet laves i samarbejde med DFDS, der er med til løbende at teste og forbedre prototyperne.

Ved hjælp af GPS- og bluetooth-teknologi lokaliseres, identificeres og kortlægges trailere, når de ankommer til havnen. Herefter kan informationerne deles med medarbejdere på skibet, havnen og transportøren selv for at skabe overblik og optimere logistikken, siger Niels Rytter:

”Vi ved, at vores teknologi kan løse nogen af dagligdagens udfordringer indenfor trailertransport. Vi håber naturligvis, at vi med Den Danske Maritime Fond i ryggen nu kan færdigudvikle et stabilt og præcist produkt, der kan optimere arbejdsgangene for transportører, som fx DFDS, hvor én chauffør afleverer en trailer på havnen i Göteborg i Sverige, og en anden chauffør samler den op i Gent i Belgien”.

Intelligent hardwareboks skal standardisere arbejdsgange

I containerbranchen har man i flere år sporet containerne, hvilket kan lade sig gøre, fordi containernes ejes af udbyderen. Dette er dog ikke tilfældet med trailere, som ejes af den enkelte transportvirksomhed, og derfor eksisterer der ikke et standardiseret værktøj til at spore disse på tværs af havne og skibe.

”Det geniale ved vores hardwareboks, som monteres på den traktor, der transporterer traileren, er at den kan tage et billede af ID-nummeret – uanset hvor det er placeret på trailerens bagside. På den måde indsamles dokumentation, når traktoren samler traileren op på havnen, men også når den placerer den et sted på skibet,” siger Mairo.

Med data fra hardwareboksen kan man effektivisere arbejdsprocesser. Eksempelvis ved at sikre, at alt farligt gods placeres det rigtige sted på skibet eller ved at optimere chaufførernes arbejdstids ved at estimere et tidspunkt, hvor chauffører kan forvente at aflevere og hente traileren på havnen.

Derudover betyder det også, at der er behov for færre manuelle processer til at overvåge og rapportere, hvordan trailerne flyttes rundt, når informationen i stedet deles elektronisk og automatisk med havnepersonale, skibsarbejdere og transportvirksomheden.

Læs mere om projektet her:

viztrack-realisering-af-markedsparat-viztracker-til-roro-ropax-shipping