Tilbage til nyheder 3. januar 2023

Flydende kraftværk skal omdanne bølger til grønt brændstof

Offshore energy solutions

Offshore Energy Solutions vil genbruge gamle skibe til flydende kraftværker, der skal udnytte bølgernes energi til at skabe grøn vedvarende strøm og gøre offshore Power-to-X muligt. Og så skal skibet kunne flytte sig og producere strøm præcis dér, hvor der er brug for det.

En af de største udfordringer ved overgangen til CO2-neutrale energikilder er tilgængelighed. Hvis vi skal nedbringe vores afhængighed af de fossile brændstoffer, har vi brug for at have adgang til grøn energi døgnet rundt, hver dag, hele året. Her kan bølgeenergi i kombination med vind forbedre stabiliteten og leveringssikkerheden.

Med specialistviden indenfor bølgeteknologi og offshore operationer har Offshore Energy Solution derfor sat sig for at udnytte havets enorme energipotentiale til at bidrage til den grønne energiomstilling. Ifølge Glenn McGuire, der er en af grundlæggerne hos Offshore Energy Solutions, er det nemlig afgørende, at vi bliver dygtigere til at kombinere energien fra bølger med andre typer vedvarende energi og dermed optimere stabiliteten i netværket og sikre den billigst mulige strøm.

”Bølgernes potentiale er enormt, og selvom vi i dag stadig er på et tidligt stadie som industri, så oplever vi lige nu samme niveau af innovation og udvikling, som vind og sol-industrierne tidligere har oplevet. Vi udvikler en løsning, der kan imødekomme fremtidens behov og supportere den grønne omstilling med flere offshore-muligheder,” siger Glenn McGuire og fortsætter:

”Vi tror på, at teknologien til at udvindeenergi fra bølger skal være robust og fleksibel, så den både kan udgøre en enkeltstående direkte strømkilde til eksempelvis fjerntliggende øer, og i kombination med vindmølleparker indgå i et netværk og være med til at bidrage ti power-to-x og fremtidens alternative brændsler, såsom f.eks. metanol og ammoniak,” siger Glenn McGuire.

Målet er, at et flydende strømgenerator-fartøj, der skal produceres af ældre, genanvendte skibe, som har vist sig i stand til at operere under ekstreme vejrforhold, som fx i Danmark og Nordsøen, med et potentiale til at generere 20 til 40 MW strøm.

Stærkt bud på fremtidens energikilde

Den Danske Maritime Fond har tradition for at være risikovillige i deres uddelinger. Det skyldes, at de stræber efter at præge udviklingen af Det Blå Danmark ved at fokusere på nye, innovative initiativer for den maritime fremtid. Både for at sikre den teknologiske udvikling i den maritime branche men også med tanke på at sikre det maritime Danmark som et attraktivt erhverv at arbejde indenfor i fremtiden.

Lotte G. Lundberg, der er direktør hos Fonden, siger om bevillingen af lån til Offshore Energy Solutions:

”Offshore Energy Solutions er en samling af meget erfarne folk fra shipping og offshore branchen, der er gået sammen om et stort og ambitiøst projekt, der skal skabe endnu et stærkt svar på fremtidens udledningsfrie energikilde. Samtidig formår de at tænke maritim cirkularitet ind i produktionen, hvilket gør projektet enestående sammenlignet med andre projekter indenfor bølgeenergi – det er især den sidstnævnte vinkel, der gør det interessant for os at støtte.”

Den Danske Maritime Fond har derfor valgt at støtte med et early engagement lån til den første fase af projektet, der dækker skibsdesign og udvikling.

Danmark har en gylden position

Det Blå Danmark har vist sig at være et attraktivt afsæt for nye projekter som dette. For Glenn McGuire var det helt oplagt at søsætte ideen om den flydende strømgenerator med afsæt i Danmark:

”Der er en stor velvilje fra regeringens side til at pushe grønne teknologiprojekter, men så sandelig også interesse fra en bred vifte af aktører fra den lokale offshore industri, vi har mødt på vores vej. Herunder er støtten fra Den Danske Maritime Fond med til at give os et rygstød i form af troværdighed og en blåstempling samt konkret kapital til at udvikle skibet,” siger Glenn McGuire.

Glenn understreger også, at det netop er bevillinger som denne, der er med til at muliggøre udviklingen af bølgeenergien – og det er der behov for, hvis det skal blive en bæredygtig forretningsmodel i fremtiden.

Med en historisk know-how og store aktører indenfor både konstruktion og drift i offshore industrien, let adgang til Nordsøen samt opbakning fra regeringen til at udvikle fremtidens grønne løsninger, står Danmark stærkt i forhold til at indtage en global førende rolle indenfor bølgeenergi i fremtiden – akkurat som vi tidligere så det med vindenergien.