Ny Søgning

EUC Nord, ”Det maritime virkelighedstro læringsmiljø”

EUCNORD_Haandbaeksvej_maritim_installation

Baggrund

Den maritime klynge i Nordjylland vokser kraftigt i disse år og har løbende brug for mere uddannet arbejdskraft – bl.a. elektrikere, skibsmontører, smede osv. Det er derfor vigtigt at sikre, at den rigtige arbejdskraft bliver uddannet i Nordjylland, fremfor et andet sted i landet. På erhvervsskolen EUC Nord i Frederikshavn/Hjørring, hvor man uddanner elektrikerne, skibsmontører og smede, har man en ambition om at blive den førende skole indenfor de maritime uddannelser. Det kræver bl.a. et optimalt uddannelsesmiljø, hvor elever kan gå i dybden med opgaverne. På dette grundlag nedsatte man en arbejdsgruppe bestående af folk fra den maritime branche, fra Frederikshavn Kommune og fra EUC Nord og MARTEC, som er EUC Nords nabo i Frederikshavn.

Projekt

Projektet går ud på at skabe et virkelighedsnært maritimt uddannelsesmiljø, hvor uddannelser med maritime jobmuligheder kan arbejde med maritime opgaver i optimale omgivelser. Uddannelsesmiljøet skal ikke blot være en kulisse, men en velfungerende enhed, hvor maritime arbejdsforhold, udstyr og opgaver er i centrum. Helt konkret vil EUC Nord bygge en skibskonstruktion i deres eksisterende skibsbyggerhal med tre dæk med maskinrum på dæk 1, elinstallationer på dæk 2 og broen på dæk 3. Det er så meningen at smede, skibsmontører og elektrikere i fællesskab skal benytte konstruktionen i deres uddannelse. Også MARTEC har ytret ønske om at benytte uddannelsesmiljøet i deres undervisning.

Forventede resultater

Resultatet af projektet vil være et kæmpe løft på mange områder. Først og fremmest kan EUC Nord tilbyde landets bedste maritime undervisningsmiljø for flere erhvervsuddannelser samt efteruddannelse indenfor de maritime uddannelser. Dernæst vil det betyde at især Vendsyssels maritime branche vil få adgang til en arbejdskraft med nogle helt særlige kompetencer, som man ikke kan få andre steder. Og til sidst kan man forvente, at EUC Nord vil tiltrække sig elever fra hele landet, og som vil bosætte sig i Frederikshavn Kommune – og måske blive der efter endt uddannelse.

Projektresultat

Slutrapport for projektet, der er finansieret af en række fonde, kan læses her: Slutrapport – Det maritime virkelighedstro læringsmiljø AUG 2020