Ny Søgning

Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord), Bådebyggere til fremtidens maritime industri

Bådebygegre

Baggrund

Som landsskole for bådebyggerne er det meget vigtigt for Esnord, at sikre de optimale rammer for uddannelsen, så de kommende generationer af bådebyggere, fortsat kan leve op til de høje krav, der stilles i industrien. Derfor ønsker Esnord at skabe et maritimt læringsmiljø der afspejler den øgede kompleksitet der er i den danske maritime industri.
For at tiltrække flere elever til bådebyggeruddannelsen, og føre uddannelsen ind i en fremtid, der sikrer, at kommende bådebyggere uddannes i et tidssvarende og inspirerende læringsmiljø, hvor de i arbejdet med de nyeste teknikker, tilegner sig kompetencer som sikrer at danske maritime virksomheder danner front ift. teknologiske kompetencer, etableres der med dette projekt, et blåt læringsmiljø med nye, tidssvarende og fremtidsorienterede faciliteter.

Projekt

Projektets formål er at bygge nogle faciliteter der understøtter alle processerne i bådebyggeruddannelsen. Undervisning på bådebyggeruddannelsen foregår i så forskellige fag som komposit, el-fag, motorlære, svejsning, VVS, træarbejde samt metalbearbejdning. Denne mangfoldighed i fag og materialer stiller store krav til de fysiske rammer og kræver flere forskellige værksteder for, at undervisningen kan gennemføres på et højt kvalitetsniveau.
Det er ligeledes vigtigt at det blå læringsmiljø etableres i et miljø, hvor andre uddannelsesområder har mulighed for at benytte sig af faciliteterne, og tilegne sig kompetencer inden for fx komposit.
Udover at projektet understøtter arbejdet med moderne fartøjer og omfatter komplekse konstruktioner, med kombination af glas, metaller, træ, plasttyper etc. vil de nyetablerede undervisningsfaciliteter i det blå læringsmiljø imødekomme den store efterspørgsel, der er for efter- og videreuddannelse inden for den maritime industri.

Forventede resultater

At skabe et praksisnært maritimt læringsmiljø der understøtter alle aspekter af uddannelsen og sikre at fremtidens bådebygger fortsat kan indgå som en naturlig del af den danske maritime industi.
• Flere søger uddannelsen, så at den stigende efterspørgsel i industrien kan imødekommes med flere lærlinge og svende.
• Fremtidssikring af bådebyggeruddannelsen, så uddannede bådebyggere kan vedblive, at indgå i den danske maritime industri, som en naturlig del af arbejdsstyrken.
• Skabe et stærkt maritimet læringsmiljø for De Maritime Håndværksfag.