Tilbage til nyheder 26. maj 2020

Early engagement lån til R&D / udviklingsprojekter

flettner rotor 2

Den Danske Maritime Fond støttede sidste år OMT med et early engagement lån til et R&D/innovationsprojekt, som var tituleret “Wind Assisted Propulsion for Container Vessels”. Ideen var at undersøge og vurdere mulighed for benytte Flettner rotor teknologien ombord på skibe med stor overbygning, f.eks. krydstogtskibe, bilskibe, containerskibe. Anvendelsen af Flettner rotorer er velkendt og flere demonstrationsprojekter med Flettner rotorer er tilgængelige. Flettner rotorer er mest effektive på åbne dæk, og effekten er bedst med den effektive vind på tværs af sejlretningen. Anvendelse af Flettner rotorer på skibe med stor overbygning er derfor umiddelbart begrænset af frit åbent dæk til installation og operation af rotorerne.

OMT fik en ide til nyt koncept for at installere og anvende Flettner rotorer på skibe med store overbygninger. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond har OMT udført 3D-CFD beregninger af konceptet for at vurdere effekten og anvendeligheden af ideen på et specifikt koncept. Beregningerne og analysen viste. at konceptet øgede effekten af Flettner rotoren, men desværre øgedes drag og turbulens pga. interaktion med overbygningen. Så det samlede bidrag af Flettner konceptet er desværre ikke nok til at retfærdiggøre anvendelse ombord på skibe med stor overbygning.

Baseret på projektets resultater har OMT konkluderet, som også nu bevist på fx tankskibe, at Flettner rotorer:

– har et potentiale for at reducere fremdrivningseffekten af skibe
– potentialet er stærkt afhængig af skibstypen
– effekten af Flettner rotorer er størst for fritstående rotorer
– effekten af overbygninger kan have en negativ effekt på effekten og bør vurderes specifikt for specifikke skibstyper
– ved installation af flere rotorer kan effekten reduceres pga. interaktion mellem rotorerne, som bør vurderes specifikt for det enkelte design
– effekten af Flettner rotorer kan med fordel analyseres og vurderes ved hjælp af RANS-CFD beregninger.

I forhold til projektstyring af udviklingsprojekter er det vigtigt fortløbende at vurdere business casen og kontinuerligt vurdere, ved hjælp af f.eks. projekt-gates, om projektet skal fortsætte. Dette specifikke projekt har givet OMT flere og nye ideer til anvendelsen af Flettner rotorer og har også givet indsigt og erfaring i hvordan RANS-CFD beregninger kan anvendes til at vurdere koncepter med Flettner rotorer. OMT arbejder således videre med andre ideer og koncepter til effektiv anvendelse af Flettner rotorer på ombord på skibe med det formål at reducere klimabelastningen fra skibe.