Tilbage til projekter 4. Maritim forskning - 2007

DTU Transport, Optimering af rute, container, drydock og bunkering

Projektresultat

DTU Transport har udviklet et IT-system, som i kvantitative termer kan fortælle noget om serviceniveau og indtjening for et meget stort transportnetværk. På basis heraf vil det være muligt at designe den mest hensigtsmæssige fartplan for både transportkøberne og linieoperatøren. Læs rapporterne herunder.

GLAUCUS Data Requirements

Network Transition 

Rapport DMF projekt 1

Rapport DMF projekt 2