Ny Søgning

DTU Space, SOx Emissions Innovation Challenge

Fotograf: Kaare Schmidt.

Fotograf: Kaare Schmidt.

Baggrund

I januar 2015 kom der nye stramme grænser for svovludledning indenfor SOx Emission Control Areas (SECAs). Nye og strammere globale svovlregler træder i kraft i 2020/2025 med deraf afledte yderligere økonomiske konsekvenser for rederierne i forhold til overholdelsen heraf. Dette bevirker at der i branchen er en stor interesse i at svovlreglerne rent faktisk bliver overholdt pga. den betydelige konkurrencefordel, eventuelle konkurrenter vil kunne opnå ved ikke at overholde svovlreglerne. Det er derfor af stor interesse at myndighederne bliver i stand til at sikre, at alle overholder reglerne for at tilsikre lige og fair konkurrence.

Projekt

Projektet omfatter afholdelse af en innovationskonkurrence blandt DTU studerende på opfordring af Maersk Group, Boeing Defence, Space & Security, Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Formålet er at finde metoder til at identificere og overvåge skibes svovludledning på åbent hav til brug for danske og udenlandske myndigheder, der i dag står over for en betydelig udfordring med håndhævelsen af de vedtagne svovludledningsgrænser. De studerende vil blive opfordret til at finde sammen på tværs af studieretninger og får frie hænder til at udnytte enhver tænkelig teknologi, metode eller proces i forsøget på at løse udfordringen. De studerende vil få stillet forskellige mentorer til rådighed fra partnerne bag projektet for at sikre brugbarheden og relevansen af løsningerne. Projektet er et udtryk for, at udfordringerne med svovlhåndhævelse som noget nyt har samlet branchen på tværs af skel i et bredt samarbejde mellem relevante danske og europæiske myndigheder og verdens førende virksomheder inden for luft- og skibsfart. Konkurrencen vil skabe en unik mulighed for, at de studerende får de bedste vilkår for at udvikle nye, innovative løsninger på en af branchens helt store udfordringer. Resultatet vil gavne miljøet og fremme fair konkurrence i søfarten.

Forventede resultater

Ideelt set vil resultatet blive et system, en teknologi eller et koncept for håndhævelse, som vil kunne bruges på åbent hav og dermed sikre effektiv og robust håndhævelse af svovlreguleringen til fordel for miljøet såvel som konkurrencevilkårene branchen.

Projektresultat

Fra arrangement på DTU Skylab den 3. maj 2017 i forbindelse med “Finals”.

Invitation til Sox Emissions Innovation Challenge_Finals

PostcardSOX Bagside DIGITAL v3

dk-final-nyhed-om-sox-challenge

final-nyhed-om-sox-challenge-uk

Fondens indlæg ved arrangementet: DDMF-dtu-skylab-may-3rd-17

Afsluttende rapport: evaluation-report-for-sox-emissions-innovation-challenge

Billederne er taget af fotograf Kaare Schmidt.