Ny Søgning

DTU Mekanik, Ammoniak som brændstof

ammonia engine

Baggrund

Ammoniak er aktuelt som alternativt motorbrændstof i fremtiden, og for tiden omtalt som et perspektivrigt brændstof, især til marine motorer, på længere sigt. Ammoniak kan betragtes som et såkaldt ”elektro brændstof”, idet det kan produceres ud fra brint og luft, hvor brinten kan produceres ud fra overskudsstrøm fra vindmøller. Derved bliver det et bæredygtigt brændstof, som ikke er forbundet med kuldioxid produktion. I modsætning til metanol, metan mm., der kan produceres under samme betegnelse, behøver man ikke kuldioxid til brændstofproduktionen, og dette kan være en stor fordel. Ammoniak er imidlertid et relativt ukendt brændstof til motorer, og anvendelsen er derfor forbundet med tekniske udfordringer.

Projekt

Størstedelen af dieselmotorerne i drift i den maritime sektor er udstyret med en enkelt brændstofdyse til direkte indsprøjtning af diesel i forbrændingskammeret. Disse motorer er som udgangspunkt ikke velegnede til ammoniakforbrænding med mindre ammoniakken tilføres indsugningsluften, (evt. sammen med en mindre mængde brint) og antændes med en mindre dieselindsprøjtning. Modificeringen til ammoniakdrift vil dog være forholdsvis simpel. I nærværende projekt forsøger vi at få ammoniak til at fungere tilfredsstillende som brændstof i en forsøgsmotor af denne type. Driften vil blive optimeret med henblik på at opnå bedst mulig virkningsgrad og lavest mulige emissioner. Desuden vil der blive lagt vægt på at anvende ammoniak så ”ren” som muligt, dvs. med mindst mulig anvendelse af støttebrændstof (diesel og brint). Der vil endvidere specielt være fokus på at begrænse emissionerne af ammoniak, der er giftigt, og lattergas, der er en meget kraftig drivhusgas.

Forventede resultater

Erfaringerne med ammoniak i dette projekt vil give nyttig indsigt i forbrændingen af ammoniak i motorer, som typisk anvendes i det maritime miljø. Dette vil være et væsentligt bidrag til rederiernes og andre relevante branchers vurdering af potentialet for anvendelse af ammoniak til skibstransport. Projektet indgår endvidere i et internationalt projekt, under Det Internationale Energiagentur (IEA), hvor erfaringerne fra andre lande således også inddrages.