DTU, Maritim Chair ved Maritime DTU

print

ror

Baggrund

Den danske maritime branche står overfor en fremtid der kræver stor omstillingsevne. Mere forskning finder sted i tværgående konsortier og omkring multidisciplinære forskningsgrupper. Flere og flere problemstillinger kræver tværgående løsninger og kobling til andre sektorer, hvilket blandt andet ses i problematikken om grønne brændstoffer og bæredygtighed, men også i problemstillinger som maritim informatik, cybersecurity og maritim logistik. Adgangen til forskningsbaseret viden samt maritime ingeniører er kritisk for det Blå Danmark. Her spiller forskningsbaseret undervisning på et internationalt førende plan en vigtig rolle for internationale erhverv som det maritime område. DTU har i mange år uddannet kandidater til den maritime sektor gennem forskningsbaseret undervisning, men der i stigende grad behov for tværdisciplinære tilgange især i forhold til den bæredygtige agenda. Den Maritim Chair på DTU vil være med til at øge forskningens betydning på området og udbygge undervisningen indenfor den maritime industri.

Projekt

Dette projekt vil igennem ansættelse af en anerkendt kacapacitet skabe en maritim ”chair”, et professorat specielt egnet til at styrke Maritime DTUs indsats med at skabe tværgående maritim forskning og uddannelse på DTU i tæt samspil med branchen. Chairen ligger i forlængelse af lignende tiltag på amerikanske topuniversiteter som MIT og Cornell, hvor ”professor of practice” sikrer en tæt sammenhæng mellem forskning og erhverv, mellem uddannelse og hele industrien samt synliggørelse af det maritime Danmark på DTU og i samfundet. Chairen vil stå for et bredt favnende introduktionskursus til det maritime erhverv og motivere industri og studerende til projektsamarbejder. Forskningsmæssigt vil chairen samme med Maritim DTU sikrer flere forskningsprojekter mellem maritime Danmark og DTU for at sikrer Danmarks førerposition indenfor den maritime industri.

Forventede resultater

En Maritim Chair ved Maritime DTU vil styrke Det Blå Danmark gennem:
• Flere tværgående forskningsprojekter med industrien
• Tiltrækning af studerende til det maritime område på DTU
• Nye uddannelsesmæssige tiltag på tværs af DTU.