Tilbage til projekter 2. Maritim erhvervsudvikling - 2022

DTU Management, Globalt Acceleratorprogram for Grønne Iværksættere

X_Co creation_Innovation_Impact_White_karina

Baggrund

Grøn innovation og eksport er centrale elementer i Det Blå Danmarks fremtidige vækstgrundlag men det kræver de rigtige samarbejdspartnere, potentielle kunder og finansiering. Der er derfor et behov for at bringe forskellige aktører sammen for at skabe et solidt grundlag for udviklingen af fremtidens løsninger til den globale maritime sektor igennem viden om den seneste teknologi. Desuden er der behov for at skabe kontakter og netværk for danske maritime virksomheder og økosystem i globale hot spots – som f.eks. Silicon Valley.

Projekt

Projektet skal bidrage til at udvikle fremtidens løsninger til den globale maritime sektor, ikke mindst med sigte på at bidrage til at dekarbonisere skibsfarten i tråd med de politiske klimaambitioner. Projektet vil fokusere på at fremme maritimt iværksætteri, innovation og eksport ved at give danske virksomheder, iværksættere, forskere og studerende adgang til viden og sparring med afsæt i teknologiske og maritime hotspots i USA i første omgang. Projektet skal bygge bro mellem målgrupper, og skabe en platform, der kan samarbejdes ud fra. Projektet skal konkret udvikle og teste et globalt acceleratorprogram for grønne maritime løsninger og fremme udvikling og vækst i Det Blå Danmark, og ligge i forlængelse af eksisterende projekter og sikre ind- og videreførelse af allerede opnåede erfaringer.

Projektet består af to spor, hvor det ene er et globalt acceleratorprogram (pilotforløb) for udvalgte virksomheder og studerende/ universiteter. Deltagerne i programmet skal deltage i to innovationscamps i Danmark og en fælles international innovations-camp i USA. Derudover vil der være et forløb med 5 cases på kurset X-Tech på DTU. X-Tech er et accelereret læringsprogram på DTU der kombinerer ingeniørstuderende med business studerende, som arbejder på opfindelser og teknologiske behov fra industri partnere og forskning fra DTU. Det andet spor er et analyse- og evalueringsspor: Analysen skal se på international best practice, når det gælder maritime innovationer og kommercielle muligheder. Projektet skal også give input til, hvordan initiativer som dette kan være med til at få flere studerende til at vælge de maritime erhverv.

Forventede resultater

• Øget innovation i den maritime industri
• Øget maritim forståelse og promovering blandt forskere og studerende
• Øget tværfaglighed og samarbejde inden for det maritime