Ny Søgning

DTU Management, Collaborative Berth Planning in Liner Shipping (“CoPlan”)

DSC07360

Baggrund

CoPlan projektets formål er at studere, hvordan datadeling mellem containerterminaler kan effektivisere skibshåndteringsoperationer.

Den maritime sektor undergår løbene en digital transformation, hvor data og datakilder bliver standardiseret og centraliseret. Denne digitalisering har sat gang i en række aktiviteter, der alle har til formål at forbedre den maritime industri, ved at udnytte de nye digitale platforme bedst muligt. TradeLens og SIMOS er eksempler på digitale initiativer. TradeLens har til formål at digitalisere supply chain dokumenter, mens SIMOS bruger vejrdata til optimering af sejlruten ved skibssejlads.

Projekt

Der findes er en valgfri ordning, der kan informere skibe om trafik og mulige forsinkelser i terminalen, så de kan sætte farten ned og ankomme præcis, når der er plads (”Virtual Arrival”). CoPlan projektet tager ideen steppet videre og udnytter deling af data om ankomst- og afgangstider samt eventuelle forsinkelser mellem flere terminaler, hvor skibene ankommer.

Projektet undersøger specifikt planlægning af skibes kajplacering og de krævede håndteringsresurser i alle de involverede terminaler.

Forventede resultater

Tidligere akademiske studier indikerer, at det er muligt at effektivisere havneoperationen bl.a. gennem kajplads planlægningen. Projektet CoPlan planlægger at demonstrere denne effektiviseringsgevinst i det virkelige miljø ude i udvalgte terminaler.