Ny Søgning

DTU Kemiteknik, Elektro/magnetisk behandling af brændstof og vand i processer i den maritime industri

Billede 3

 

Baggrund

DTU Kemiteknik vil i projektet teste effekten af et kommercielt elektromagnetisk behandling system på marine diesel olie. På M/F Samsø er der i 2018/ 2019 testet et LAGUR® vandbehandlings system baseret på elektro/magnetisk behandling af vand. Systemet blev oprindeligt installeret i 2017 på ferskvand linien for at mindske kalk belægninger og bakterie kim tallet. Det har været en stor succes. I foråret 2019 blev LAGUR® systemet også påsat brændstof tank linien, og der er indikationer på mulig brændstof besparelse.

Projekt

DTU Kemiteknik vil bistå Molslinien ved at gentage forsøgene på en stationær dieselmotor. Ud over brændstof besparelse vil DTU også undersøge, om der skulle være mindre partikel, SOx og NOx forureninger. De underliggende principper ved LAGUR® systemet vil blive undersøgt med udgangspunkt i den seneste forskning i elektro/magnetiske felter og deres effekter på væsker.

Forventede resultater

Potentielt kan projektet have indflydelse på optimeringen af en lang række processer, hvori overflade interaktion mellem væsker, partikler og gasfase spiller en central rolle (så som brændstof dispersion i et brændkammer). Den maritime industri er en oplagt sektor til at undersøge, om disse nye effekter kan spores, idet der udføres fuldskala processer med store masse flow. DTU Kemiteknik håber at kunne foreslå tiltag, der kan optimere ydelsen af brændstofs og vand processer på M/F Samsø og DTU Aquas skibe.

 

Billede 1                                     Billede 2