Tilbage til projekter 4. Maritim forskning - 2019

DTU Fotonik, SHIP-COAT

Baggrund

Hvert år bruges hundredevis af millioner liter malinger og coatings til at beskytte maritime fartøjer og konstruktioner mod bl.a. rust og opbygning af biologisk materiale (fouling). En del af malingen ender uvægerligt i havet, hvor det bidrager til ophobningen af mikroplastik og tungmetaller. En IMO rapport fra 2019 har slået fast, at der er behov for mere forskning inden for sammenhængen mellem mikroplastik i verdenshavene og den omfattende brug af især anti-fouling coatings. I den forbindelse er der brug for metoder til at studere den gradvise degradering og afskrabning af malinger som følger af både normal drift og vedligeholdelse. På DTU Fotonik har en gruppe forskere for nyligt udviklet et system, der ved hjælp af specielle lasere og et avanceret detektionssystem kan måle under overfladen på f.eks. malinger, ligesom ultralyds scanning, men til forskel fra ultralyd gør brugen af lasere det muligt at se mikroskopiske detaljer samt måle meget tynde lag. Ved hjælp af præcise målinger kan det bestemmes om en maleteknik påfører den rigtige mængde maling, om tykkelsen varierer, og om der er skader eller andre defekter under malingen, der kan udvikle sig med tiden. Derved undgås spild af ressourcer forbundet med reduceret levetid og dermed hyppigere vedligeholdelse.

Projekt

Projektet har til formål at videreudvikle teknologien og bringe den ud af laboratoriet på en mobil enhed, så der kan foretages målinger på skibe eller andre konstruktioner i et maritimt miljø. Dette involverer integrering af et kamera til visuel guiding, en robot arm, og en fiber-optisk probe til at guide og opsamle laser lyset. Sideløbende skal forskellige maritime malinger og coatings studeres med denne teknik for at kunne optimere teknikken og finde frem til de bedste anvendelser.

Forventede resultater

Det er forventeligt, at projektet vil føre til udfærdigelsen af en mobil prototype til inspektion af fartøjer og andre konstruktioner i et industri-relevant maritimt miljø. Når systemet er udviklet, skal der udføres et studie af degraderingen af skibsmalinger på et fartøj, der f.eks. har været udsat for bio-fouling eller korrosion. I sidste ende er det målet, at teknologien vil komme til gavn for virksomheder inden for udvikling af malinger og coatings, samt ikke-destruktiv inspektion og vedligeholdelse.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her: Projektrapport

 

Billede