Ny Søgning

DTU Energi, SO2 sensor (”HighSOPIC”)

billede

 

Baggrund

Kontinuerlige monitoreringssystemer vil i stigende grad vinde udbredelse på skibe, drevet af en fremtidig regulering og fordi mange rederier ønsker at spille med åbne kort. Nuværende sensorløsninger til overvågning af svovloxider (SO2)-emissioner fra skibe er dyre, og DTU Energi foreslår derfor at udvikle en elektrokemisk sensor som et muligt billigt alternativ. Det anslås, at den elektrokemiske sensor kan fremstilles til en pris af 2.000 – 3.000 kroner.

Projekt

Elektrokemiske sensorer er robuste enheder til monitorering af gasser. De fungerer ved at man måler enten strøm eller spænding og korrelerer dette til koncentrationen af en given gas, her SO2. Projektet indeholder to innovative elementer:

  1. En Mo NO2 til NO konverter. Dette eliminerer krydsfølsomhed mellem NO2 og SO2.
  2. En elektrokemisk SO2 sensor baseret på en K+-ionleder. Dette vil øge følsomheden.

Projektet, der vil strække sig over 24 måneder, fokuserer på udvikling af nye sensor-elektroder og test af den samlede sensorenhed.

Forventede resultater

En fuldt funktionsdygtig elektrokemisk sensor vil blive udviklet og testet på et skib i samarbejde med virksomheden Green Instruments, Brønderslev. Når sensoren er udviklet, vil den kunne bidrage til bedre implementering og håndhævelse af svovlkravene.