Ny Søgning

DFDS, Fuel cell test skib (ARK GERMANIA)

Ark_Germania_new

Baggrund

De danske rederier skal implementere helt nye teknologier for at kunne levere emissions reduktioner i den nødvendige størrelsesorden.
Brændselsceller ser ud til at kunne blive en vigtig nul emissions energikilde, men producenterne af denne teknologi har ikke tilstrækkeligt fokus på den maritime verden til at få udviklet løsninger der effektivt kan skaleres til maritimt brug inden for den nødvendige tidsramme.
Brændselsceller er også ny teknologi for Det Blå Danmark, så erfaring med teknologien og de nye nul emissionsbrændstoffer, som brændselscellerne benytter, er vigtigt at få kanaliseret ind i de danske rederier, så teknologierne effektivt kan blive evalueret og implementeret i forbindelse med design og bygning af nye skibe.

Projekt

Flere af de store danske rederier og udstyrsproducenter er gået sammen om at få skabt en sejlende testplatform for brændselsceller i en maritim kontekst.
Projektet vil opgradere et af DFDS’ fragtskibe, der ofte anløber dansk havn, med en elektrisk infrastruktur, der gør det nemt og billigt for brændselscelle producenter at teste op til 1 MW brændselsceller i reelle maritime omgivelser. Producenterne installerer deres grej i en container, der vil blive placeret på vejrdækket af ARK GERMANIA og koblet til skibets elektriske net. Brændstoffet til de forskellige typer brændselsceller, der bliver testet, vil blive placeret i tank containere ved siden af brændselscellerne.
Viden og erfaring fra de forskellige tests vil blive kanaliseret tilbage til Det Blå Danmark via Danske Rederiers Innovations Komite og en nyetableret High-Level Advisory Group, der også vil assistere med ad-hoc sparring, problemløsning og prioritering af de forskellige tests.
Testplatformen vil også kunne benyttes til effektiv/billig test af andre power løsninger, samt analyser af hvor store driftsoptimeringer, der kan høstes ved implementering af disse teknologier i eksisterende skibe.

Forventede resultater

Det forventes at den sejlende testplatform:
– vil sætte fart på den grønne omstilling af dansk søfart via effektiv vidensdeling mellem brændselscelle producenter, maritime udstyrsproducenter og de danske rederier.
– vil kunne motivere flere brændselscelle producenter til at fokusere på at udvikle maritime løsninger.
– vil hjælpe de danske rederier med at få praktisk erfaring med implementering og godkendelse af fremtidige brændstoffer som f.eks. brint og ammoniak.
– vil styrke de danske udstyrsproducenter, der fokuserer på grønne løsninger til fremtidens søfart.
Det forventes derudover, at projektet vil inspirere til yderligere maritime åbne innovations samarbejder og sejlende testplatforme, til fælles styrkelse af Det Blå Danmark.

Se DFDS pressemeddelelse 20. marts 2020 her: Fuel cell testing moves forward on Ark Germania